22.08.2016

Landskapsstyrelsens beslut 22.8.2016

Landskapsstyrelsen sammanträdde måndagen den 22 augusti. Styrelsen gav ett utlåtande om regeringens förslag till ändring ...

22.08.2016

Lagändringen förutsätter noggrann styrning av handeln i kommunernas planläggning

Ändringarna i markanvändnings- och bygglagen skulle minska på landskapsplanens möjligheter att styra förläggningen av handelsenheter. ...

17.08.2016

Landskapsreformen i gång i Nyland först då beslut tas gällande en lösning för huvudstadsregionen

Den politiska styr- och uppföljningsgruppen för landskapsreformen i Nyland beslutade vid sitt möte denna vecka ...

15.08.2016

Årets nyländska företag efterlyses – Ge förslag fram till 15.9

Har du stött på ett lysande företag i Nyland? Har du fått exemplarisk service? Nylands ...


25.08.2016

Recessionens följder för nyländska företag varierar

Under åren som följt finanskrisen 2008 har 5 000 jobb försvunnit från Nyland. Det är ...

18.08.2016

Malmgård är en oas för kultur- och matturisten

Malmgård är en flera hundra år gammal och ståtlig herrgård i Lovisa. Bekanta dig med ...


Plock Visa mer

Följ oss