24.10.2016

Landskapsstyrelsens beslut 24.10.2016

Utlåtandet om lagutkasten som gäller vård- och landskapsreformen återremitterades för ny beredning. Ärendet behandlas vid ...

24.10.2016

Förändringsledare för vårdreformen i Nyland anställs med snabb tidtabell

Nylands landskapsstyrelse som i dag sammanträdde under ledning av Outi Mäkelä uppmanade förbundets byrå att ...

04.10.2016

Nylandsveckan en del av Finlands 100 -årsjubileum

Under Nylandsveckan som firas den 7–12 maj 2017 får man bekanta sig med landskapets styrkor ...

03.10.2016

Nylands kollektivtrafikinfo har förnyats – fungerar smidigt också på mobilen

Webbplatsen med information om kollektivtrafiken i Nyland har förnyats. Målet med förnyelsen var i första ...


Tulevaisuuspäivän paneelikeskustelu
18.10.2016

Sakkunniga i markanvändning på framtidsseminarium: Landskapsplanen en plan för framtiden

Nylands förbund ordnade en framtidsdag i Helsingfors i slutet av september. Seminariet var en del ...

Ossi Savolainen ja Outi Mäkelä 031016
04.10.2016

Möte som inledde landskapsreformens förberedelser gav vägkost inför organiseringen

Förberedelserna inför landskapsreformen har tidigare skjutits upp men målet är nu att komma ifatt tabellen. ...Plock Visa mer