Aluekehittäminen rakentaa huomisen Uuttamaata

Uudenmaan liitto on viranomainen, joka vastaa Uudenmaan kehittämisestä. Työmme tähtää pitkälle tulevaisuuteen, mutta määrittää myös lähivuosien kehitystoimia.

Työn perustaksi luodaan maakunnan toimijoiden kanssa yhteisiä strategioita ja ohjelmia. Niiden pohjalta syntyvät toimenpiteet, joilla parannetaan maakunnan kilpailukykyä, väestön hyvinvointia ja osaamista.

Uudenmaan liitto myös rahoittaa erilaisia aluetta kehittäviä hankkeita. Käytössä on  sekä kansallista että EU-rahoitusta.

Mukana maakunnan kehittämistyössä ovat:

  • Uudenmaan ELY-keskus ja ministeriöt
  • Kunnat ja kaupunkiseudut
  • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut
  • Yrityssektori
  • Työmarkkina- ja muut järjestöt
  • Helsinki EU Office ja EU:n toimijat

Maakunnan kehittämisen malli

Maakunnan kehittämisen malli 2014

Kuvaa napauttamalla saat näkyviin suuremman version.Lue lisää aluekehittämisestä:


Verso, kuva Pixabay

Uusimaa-ohjelma

Uudenmaan visio ja strategia sekä toimenpiteet lähivuosille.

tulevaisuustarkastelu-etusivu

Uusimaa 5.0 – Jotakin parempaa

Vuoteen 2050 ulottuva tulevaisuustarkastelu pohjustaa seuraavaa Uusimaa-ohjelmaa.

Kehittäminen teemoittain

Kehittämisteemat

Tutustu Uudenmaan kehittämiseen teemojen avulla.

Älykäs erikoistuminen


Älykäs Uusimaa

Älykkällä erikoistumisella puhtia  tutkimukseen ja innovointiin

Hankkeet


Liiton hankkeita

Hankkeemme vievät kehittämistyön käytäntöön.