Hyvän asumisen työkalupakista välineitä parempaan asumiseen

Eiranranta

Hyvän asumisen työkalupakki -hanke selvittää, tarvitaanko Uudellemaalle asuntoasioista vastaava seudullinen toimija ja mitkä olisivat sen tehtävät. Samalla rakennetaan kunnille välineitä toimivampaan asumispolitiikkaan.

Uudenmaan liiton kaksivuotinen hanke käynnistyi vuoden 2015 alussa ja kestää vuoden 2016 loppuun.

Hankkeeseen on valittu neljä teemallista työpakettia, joita työstämällä selvitetään, onko maakunnassa tarvetta asuntoasioista huolehtivalle seudulliselle toimijalle. Lisäksi pohditaan, mikä olisi toimijan rooli ja mitä tehtäviä sille kuuluisi. Työpakettien avulla:

  • Parannetaan täydennysrakentamisen edellytyksiä
  • Autetaan kuntia huomioimaan asumisen muuttuvat tarpeet
  • Vaikutetaan asumisen laadun ja hinnan parempaan kohtaamiseen
  • Edistetään kilpailua asuntorakentamisessa.


Hyvän asumisen työkalupakki -hanke nivoutuu myös kiinteästi osaksi Uudenmaan liitossa tehtävää maapolitiikan työtä.

Hyvän asumisen työkalupakki -hanke
Kuva suurenee klikkaamalla


Hanke tekee tiivistä yhteistyötä maakunnan keskeisten asumistoimijoiden kanssa. Lisäksi yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tehdään yhteistyötä asumiseen liittyvien hankkeiden ja tutkimustyön saralla.

Työtä tehdään seuraavien toimenpiteiden avulla:

  • Kunnille sekä kiinteistö- ja rakennusalan edustajille tehdään kyselyjä neljään työpakettiin liittyvistä muutos- ja kehittämistarpeista
  • Maakunnan keskeisille asumistoimijoille järjestetään työpaketteihin liittyviä tapahtumia ja työpajoja, joissa haetaan yhteisiä näkemyksiä ja ratkaisuja
  • Hyödyllistä materiaalia kuten hyviä käytäntöjä kootaan ja jaetaan kuntien ja muiden asumistoimijoiden käyttöön
  • Alan toimijoiden välisen keskustelun ja vuoropuhelun kautta hahmotetaan, onko seudulliselle toimijalle tarvettaHyvän asumisen työkalupakki -hanke toteuttaa Uusimaa-ohjelman tavoitetta lisätä kohtuuhintaista ja erilaisiin elämäntilanteisiin sopivaa asuntotuotantoa maakunnassa. Hanke toteutetaan maakunnan kehittämisrahalla ja Uudenmaan liiton omalla rahoituksella.