Tulevaisuustarkastelun tausta-aineistot

Kirjat, kuva: Anni Levonen

Tutustu alla olevien linkkien kautta Uusimaa 5.0 – Jotakin parempaa -projektin taustamateriaaleihin ja työssä mukana olleisiin asiantuntijoihin.


Uudenmaan skenaariot 2040 – Merkkejä skenaarioiden toteutumisesta 2016

Capful Oy:n toteuttamassa vuoden 2012 Uudenmaan skenaarioprojektissa kuvattiin neljä erilaista vuoteen 2040 ulottuvaa Uudenmaan toimintaympäristön tulevaisuutta. Tuoreessa raportissa on esitetty yhteenveto näistä skenaarioista ja koottu yhteen merkkejä skenaarioiden toteutumisesta vuoden 2016 näkökulmasta.

> Tutustu raporttiin (pdf)


Uudenmaan väestö- ja työpaikkaprojektiot

Seppo Laakson selvitys vaihtoehtoisista aluetalouden skenaarioista sekä niiden perusteella laaditut kunta- ja seututasoiset väestö- ja työpaikkaprojektiot vuoteen 2050 asti.

> Aluetalouden skenaariot sekä työpaikka- ja väestöprojektiot (pdf)

Seppo Laakso on Kaupunkitutkimus TA:n toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston kaupunkitalouden dosentti. Hän on tutkinut kaupunki- ja aluetalouden näkökulmasta mm. maankäyttöä, yhdyskuntarakennetta ja liikennettä sekä asumista, väestöä, yritystoimintaa ja työmarkkinoita.Tulevaisuuspäivän esitysmateriaalit

28.9.2016 järjestetty Tulevaisuuspäivä-seminaari oli osa Uudenmaan tulevaisuustarkastelua ja Uusimaa-kaavan 2050 taustatyötä.

Tutustu seminaarin aiheisiin, asiantuntijoihin ja esitysmateriaaleihin:

Kumuloituvat ilmastovaikutukset ja hiilineutraali yhdyskuntarakenne

Eeva Säynäjoki toimii tutkijatohtorina Aalto-yliopiston kiinteistöliiketoiminnan tutkimusryhmässä. Hän väitteli hiljattain ekologisesti kestävän kehityksen edistämisestä yhdyskuntasuunnittelun keinoin. Tutkimuksessaan Säynäjoki keskittyy erityisesti maankäytön suunnittelun ilmastonmuutoksen hillintään liittyviin pyrkimyksiin.

> Tutustu esitykseen (ppt)

Viherrakenne osana yhdyskuntarakennetta, ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen

Jari Niemelä on Helsingin yliopiston kaupunkiekologian professori, joka on selvittänyt ekosysteemipalvelut-käsitteen hyödyntämistä maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa. Hänen tutkimuksensa keskittyy erityisesti kaupunkiluonnon monimuotoisuuteen. Hän lähestyy ihmistä ja luontoa monitieteisesti yhdistämällä ekologiaa ja yhteiskuntatieteitä.

> Tutustu esitykseen (ppt)

Asukkaiden elämäntavat ja arvot, sosiaaliset näkökulmat

Marketta Kyttä on Aalto-yliopiston maankäytön suunnittelun ja elinympäristöjen professori, jonka keskeisiä tutkimusteemoja ovat olleet elinympäristön sosiaalinen kestävyys, terveyttä edistävä yhdyskuntarakenne, lapsiystävällinen ympäristö sekä PehmoGIS.

> Tutustu esitykseen (ppt)

Tulevaisuuden liikkuminen ja liikenteen teknologinen kehitys

Seppo Lampinen toimii liikennealan lehtorina Hämeen ammattikorkeakoulussa. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hallintotieteiden tohtori. Hänen väitöskirjansa käsitteli kaupunkiseutujen tieverkon suunnittelun lähtökohtia ja menettelyjä yhdyskuntarakenteen hajautumisen näkökulmasta.

> Tutustu esitykseen (ppt)

Asumisen ja työn muutos, digitalisaation vaikutukset

Sirkka Heinonen on tulevaisuudentutkimuksen professori Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa Turun yliopistossa. Hänen keskeisiä tutkimusalueitaan ovat teknologian ennakointi sekä kestävän tietämysyhteiskunnan, sosiaalisen median ja asumisen tulevaisuudet.

> Tutustu esitykseen (ppt)

Monikeskuksisuus ja keskusverkko

Vesa Kanninen toimii tutkijana Aalto-yliopistossa. Hän tutkii kaupunkiseutujen strategista suunnittelua, erityisesti yhteistyön muotoutumista uusissa, epämuodollisissa suunnittelukäytännöissä. Aiemmin hän on perehtynyt mm. monikeskuksisuuden ilmenemismuotoihin sekä maankäytön ja liikenteen vuorovaikutukseen.

> Tutustu esitykseen (ppt)