Ensimmäinen vaihemaakuntakaava täydentää Uudenmaan maakuntakaavaa

MetsääUudenmaan 1. vaihemaakuntakaava täydentää vuonna 2006 vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa sellaisten teemojen osalta, joista aiheutuu merkittäviä ympäristöhäiriöitä.

Lisäksi kaavassa on käsitelty laajoja yhtenäisiä metsäalueita.

Kaavassa osoitetaan
  • jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet
  • kiviaineshuollon alueet
  • moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet
  • liikenteen varikot ja terminaalit
  • laajat yhtenäiset metsätalousalueet. 

Ympäristöministeriö vahvisti 1. vaihekaavan vuonna 2010 ja kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman vuonna 2012.

Kaava ei sisällä Itä-Uudenmaan alueen kuntia.