Aluesuunnittelun uutiset ja artikkelit

Kaava


Uutiset


9.11.2016 Neljäs vaihemaakuntakaava nähtäville kuukauden ajaksi

4. vaihekaava

Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan ehdotus on julkisesti nähtävillä 9.11–9.12.2016. Aineistoihin voi tutustua Uudenmaan liiton toimistossa, kaavaehdotuksen verkkosivuilla, maakuntakaavojen karttapalvelussa sekä kaikissa Uudenmaan kunnissa. Kaavan ratkaisuihin tyytymättömällä on kuukausi aikaa tehdä muistutus.

Lue lisääArtikkelit


9.11.2016Etelä-Suomen kehityskäytävät kartoitetaan – Tarkastelussa liikennekäytävät

pasilaAluerakenteen ja pääliikenneverkon kehittäminen on yksi tärkeä osa Uusimaa-kaavan 2050 valmistelua. Uudenmaan liitto tarkastelee kehityskäytävähankkeessaan Etelä-Suomen kehityskäytäviä ja niiden rooleja. Kehityskäytävällä tarkoitetaan liikenneväylän ja sitä ympäröivän maankäytön muodostamaa kokonaisuutta, jota suunnitellaan samanaikaisesti.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

9.11.2016Maakuntakaavoitus tukee matkailun kehitystä

MatkailutyöpajaUudellamaalla vieraili vuonna 2015 yli kolme miljoonaa matkailijaa. Määrä on ollut kasvussa ja maakunta on Suomen merkittävin matkailun vetonaula. Maakuntakaavalla luodaan näkemys matkailun tulevaisuuden aluerakenteesta. Toimiva aluerakenne on edellytys matkailun kehittymiselle. Kaavoituksen päämääränä on matkailun vetovoimatekijöiden tunnistaminen ja Uudenmaan vahvuuksien korostaminen.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

8.11.2016Kaupankäynti tukee keskustojen elinvoimaa

KauppakeskusUudenmaan kaupan palvelurakenteesta on tehty uusi selvitys, jossa tarkastellaan kaupan mennyttä ja tulevaa kehitystä. Lisäksi selvityksessä verrataan Uudenmaan toisen vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisua Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen maakuntakaavoihin. Selvitystyö tehtiin Uudenmaan toisen vaihemaakuntakaavan pohjalta tulevaa Uusimaa-kaava 2050 varten.

Lue lisää | 2 Kommenttia