Neljännen vaihemaakuntakaavan ehdotus

Ehdotusvaihe ikoniMaakuntahallitus hyväksyi neljännen vaihemaakuntakaavan ehdotuksen kokonaisuudessaan lokakuussa 2016 ja ehdotus oli nähtävillä 9.11.−9.12.2016. Kaavaehdotus viimeistellään maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2017 aikana.

Kaavaehdotuksesta pyydettiin vuoden 2016 aikana lausunnot alueen kunnilta sekä muilta keskeisiltä viranomaisilta, järjestöiltä ja ministeriöiltä. Lausuntojen pohjalta kaavaehdotusta tarkistettiin ennen nähtäville asettamista.


Tutustu aineistoihin


Huom. Googlen Chrome-selain on näyttänyt pdf-karttoja puutteellisina. Varminta on tallentaa pdf omalle koneelle ja avata se Acrobat Reader -ohjelmassa.

Kaavakartan esitystapa on yleispiirteinen. Voimassa olevista maakuntakaavoista kumottavat merkinnät esitetään erillisellä kartalla. Merkinnät ja määräykset -asiakirja listaa kaavamerkinnät määräyksineen ja kuvauksineen.

Kaavaratkaisun keskeiset periaatteet kuvataan selostuksessa. Liitekartat ja liiteaineistot selventävät ja taustoittavat kaavaratkaisua. Epävirallinen yhdistelmäkartta havainnollistaa Uudenmaan kaikkien maakuntakaavojen kokonaistilanteen.

Kaavakartan, kumottavien merkintöjen kartan sekä merkinnät ja määräykset -asiakirjan hyväksyy maakuntavaltuusto. Kaavaselostus, liitekartat ja liiteaineistot taustoittavat kaavaratkaisua eikä valtuusto hyväksy niitä.