Seuraamalla ja osallistumalla voit vaikuttaa kaavatyöhön

ipad, kuva Anni LevonenNäillä sivuilla voit seurata Uusimaa-kaavan valmistelua ja pääset vaikuttamaan kaavatyöhön sen eri vaiheissa. Kaavan etenemistä seuraat kätevimmin tilaamalla sähköpostiisi kaavan uutiskirjeen, joka ilmestyy 4−6 kertaa vuodessa.

> Tilaa uutiskirje

Palaute on tärkeää kaavan valmistelijoille

Kaavan laadinnassa yleisöltä ja viranomaisilta saatu palaute on ensiarvoisen tärkeää. Palautetta kannattaa antaa varsinkin silloin, kun kaavan aineistoa on julkisesti nähtävillä. Kirjallinen palaute on helpoin dokumentoida. Palautetta voi antaa myös karttapalvelumme kautta.

> Tutustu maakuntakaavojen karttoihin

Ensimmäinen hyvä ajankohta palautteen antamiseen on kun kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistuu vuoden 2016 lopulla. Esittelemme myös kaavaa yleisötilaisuuksissa sopivissa valmistelun vaiheissa.Tiedotamme näistä tarkemmin.

Käytämme kaavatyön edetessä lisäksi erilaisia sähköisiä palveluja tehostamaan vuorovaikutusta. Viralliset lausunnot pyydämme kunnilta, muilta viranomaisilta sekä ministeriöiltä. 

Kaavan laadinta on yhteistyötä

Uudenmaan liiton kaava-asiantuntijat kutsuvat kuntien virkamiehet ja päättäjät osallistumaan Uusimaa-kaavan valmisteluun. Virkamiehille on omat liiton vetämät yhteistyöryhmät. Kuntapäättäjät pääsevät vaikuttamaan seutukohtaisia vaihekaavoja ohjaavissa toimikunnissa.

Maakuntahallitus ohjaa kaavan valmistelua päätöksillään. Maakuntavaltuusto tekee päätökset tärkeimmistä vaiheista ja päättää lopulta kaavan hyväksymisestä.

Lakimuutokset nopeuttavat prosessia

Maakuntakaavoja ei enää vahvisteta ympäristöministeriössä, vaan maakuntavaltuuston päätös sinetöi kaavan. Uudistus nopeuttaa maakuntakaavojen voimaantuloa parhaimmillaan usealla vuodella.

Myös kaavan ehdotusvaiheeseen on tullut muutoksia: viralliset lausunnot pyydetään nyt ennen kuin kaavaehdotus asetetaan nähtäville.