Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 15.12.2020 klo 09:00 - 12:23 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
28   Kokouksen avaus, nimenhuudon toimittaminen ja läsnäolijoiden toteaminen
29   Kokouksen laillisuuden ja päätösvallan toteaminen
30   Pöytäkirjantarkastajien valinta
31   Kokouksen esityslistan ja sen käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
32 Vuoden 2021 talousarvion sekä vuosien 2021-2023 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen; Uudenmaan liiton aluekehitysrahaston sääntöjen muuttaminen
33 Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartan hyväksyminen
34 Suomenlahden merialuesuunnitelman ehdotuksen hyväksyminen
35   Uusimaa-kaava 2050 kokonaisuuden tilannekatsaus maakuntavaltuustolle
36 Maakuntavaltuusto- ja hallitustyön arviointi ja kehittäminen
37   Sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi
38   Seuraavan kokouksen ajankohta

Osallistuja Tehtävä
Ahola Riitta Jäsen
Apter Ted Jäsen
Arajärvi Pentti Jäsen
Bergman-Auvinen Marie Jäsen
Clewer Leena Jäsen
Eerola Antero Jäsen
Granberg Fred Jäsen
Haapaniemi Timo Jäsen
Hamid Jasmin Jäsen
Harjanne Atte Jäsen
Hava Eeva Jäsen
Heinäluoma Eveliina Jäsen
Hyvärinen Reetta Jäsen
Jalovaara Ville Jäsen
Jordas Kim Jäsen
Juva Kati Jäsen
Kajander Petri Jäsen
Kaleva Atte Jäsen
Karhuvaara Arja Jäsen
Kaukola Ulla Jäsen
Kemppi-Virtanen Pirjo Jäsen
Kilpi Jukka Jäsen
Kivelä Mai Jäsen
Kopra Pia Jäsen
Kukkola Jussi Jäsen
Kuusela Minna Jäsen
Lahtinen Teemu Jäsen
Laukkanen Antero Jäsen
Liinamaa Reijo Jäsen
Lintula Tiia Jäsen
Lohikoski Pia Jäsen
Luhtanen Leena I varapj.
Malin Petra Jäsen
Meri Otto Jäsen
Muttilainen Sami Jäsen
Muurinen Seija II varapj.
Månsson Björn Jäsen
Mölsä Jukka Jäsen
Nevanlinna Risto Jäsen
Nieminen Tea Jäsen
Niikko Mika Jäsen
Oksanen Jari Jäsen
Oskala Hannu Jäsen
Parviainen Kristian Jäsen
Pynnönen Kristel Jäsen
Raatikainen Mika Jäsen
Räty Virpi Jäsen
Sazonov Daniel Jäsen
Stenberg Stefan Jäsen
Sundberg Tuija Jäsen
Tapiolinna Maiju Jäsen
Tuiskula Teemu Jäsen
Urho Ulla-Marja Jäsen
Vanhatalo Tuula Jäsen
Weckman Markku Jäsen
Vestman Heikki Jäsen
Vettenranta Jari Jäsen
Wikberg Barbro Jäsen
Viljanen Eerikki Jäsen
Wilskman Kaarina Jäsen
Vuornos Henrik Jäsen
Yanar Ozan Jäsen
Anthoni Mari varajäsen
Heikkilä Satu varajäsen
Hosia Helka varajäsen
Jääskeläinen Jouko varajäsen
Lackman Taina varajäsen
Leppänen Janne varajäsen
Liljestrand Tom varajäsen
Niskanen Dani varajäsen
Norrena Vaula varajäsen
Oila Kimmo varajäsen
Rantanen Tuomas varajäsen
Sydänmaa Johanna Varajäsen
Terho Sampo varajäsen
Kiljunen Kimmo mhs-jäsen
Lompolo Kirsi mhs-jäsen
Markkula Markku mhs-jäsen
Rissanen Laura mhs-jäsen
Salonen Pasi mhs-jäsen
Pahlman Irma mhs-jäsen
Taipale Kaarin mhs-jäsen
Savolainen Ossi maakuntajohtaja
Vikman-Kanerva Merja aluesuunnittelun johtaja
Eskelinen Juha aluekehittämisen johtaja
Autioniemi Paula hallinto- ja talousjohtaja, sihteeri
Kanerva Inka viestintäjohtaja
Tikkanen Inka va. hallintojohtaja
Suursalmi Tero lakimies
Hynninen Jukka tietohallintopäällikkö
Setälä Liisa hallintopäällikkö
Elo Seija viestintäpäällikkö

Nähtävilläolo  
Uudenmaan liiton verkkosivut www.uudenmaanliitto.fi  
Alkaen 30.12.2020