Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 12.03.2019/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntavaltuusto

§ 7

12.03.2019

 

Tilintarkastusyhtiön valinta tilikausille 2019-2020

 

38/02.08.02.01/2019

 

 

Tarkastuslautakunta 15.2.2019 § 6

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla.

 

Tarkastuslautakunta antoi kokouksessaan 14.11.2018 liiton toimiston tehtäväksi järjestää hankintakilpailu lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamisesta tilikausille 2019-2020, niin että maakuntavaltuusto voi tehdä tilintarkastusyhteisön valintapäätöksen kokouksessaan 12.3.2019.

 

Hankintaprosessi esitellään kokouksessa ja etukäteismateriaali lautakunnalle toimitetaan 13.2.2019.

 

Pöytäkirjan pitäjänä tämän §:n kohdalla toimii hallinto- ja talousjohtaja Paula Autioniemi.

 

Hankinnan yleiskuvaus

 

Tämän hankinnan kohteena on kuntalain mukainen tilintarkastus, tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät sekä erityistehtävien ja hankkeiden tarkastus.

 

Hankinnan kesto

Tilikaudet 2019-2020. Sopimus laaditaan ajalle 1.6.2019-31.5.2021.

 

Hankinnan vastuujohtaja

 

Hankinnan vastuujohtaja on Ossi Savolainen.

 

Hankinnan vastuuhenkilö

 

Hankinnan vastuuhenkilö on Paula Autioniemi.

 

Uudenmaan liiton rooli hankinnassa

 

Uudenmaan liitto on hankinnan hallinnoija.

 

Hankintamenettely

Hankinnasta on ilmoitettu HILMA-kanavalla 18.1.2019. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Avoin menettely.

 

Hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa on otettu huomioon Uudenmaan liiton projektien tilintarkastusten laajuus sekä Uusimaa2019-hankkeen tarkastaminen vuosina 2017 ja 2018. Kuluva valtuustokausi on ollut poikkeuksellisen haastava johtuen sote- ja maakuntauudistuksen valtakunnallisesta tilanteesta ja aikataulun lykkääntymisestä useaan kertaan. Hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa on varauduttu siihen, että uudistuksen valmisteluvastuu jatkuu Uudenmaan liiton alaisuudessa.

 

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö julkaistiin HILMAssa hankintailmoituksen yhteydessä.

 

Tarjoukset

Määräaikaan mennessä tarjous saatiin kahdelta tarjoajalta. Tarjouksen jättivät BDO Audiator Oy ja PwC Julkistarkastus Oy.

 

Tarjousten avaus

Tarjoukset avattiin kokouksessa 6.2.2019. Kokouksessa olivat läsnä Paula Autioniemi ja Liisa Setälä.

 

Tarjoajien kelpoisuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

 

Molemmat tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi ja vertailu niiden kesken voitiin suorittaa.

 

Hankinnan valintaperusteet

 

Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin.

 

Tarjouspyynnössä asetetut valintaperusteet ovat:

 

 • tarkastussuunnitelma

40 %

 • kokonaishinta sopimuskaudelle sisältäen kuntalain mukaisen tarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät

40 %

 • laadunvarmistusdokumentti

20 %

 

Tarjousten vertailu

Tarjouksia arvioitiin suhteessa tarjouspyyntöön sekä toisiinsa. Tarjousten vertailutaulukko on pykälän liitteenä.

 

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää esittää maakuntavaltuustolle, että

 • tilintarkastusyhteisöksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalainen tilintarkastaja on JHT, KHT Mikko Luoma

 • se valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta laadittavan sopimuksen.

 

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti esittää maakuntavaltuustolle, että

 • tilintarkastusyhteisöksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalainen tilintarkastaja on JHT, KHT Mikko Luoma

 • se valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta laadittavan sopimuksen.

 

Merkittiin, että Mikko Luoma esteellisenä poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Paula Autioniemi toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän §:n kohdalla.

 

Liite:

Tilintarkastustarjousten vertailumuistio

 

Maakuntavaltuusto 12.03.2019 § 7

 

Ehdotus:

Maakuntavaltuusto päättää tarkastuslautakunnan esityksestä, että

 • tilintarkastusyhteisöksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalainen tilintarkastaja on JHT, KHT Mikko Luoma

 • se valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta laadittavan sopimuksen.

 

 

 

Päätös:

Maakuntavaltuusto päätti tarkastuslautakunnan esityksestä, että

 • tilintarkastusyhteisöksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalainen tilintarkastaja on JHT, KHT Mikko Luoma

 • se valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta laadittavan sopimuksen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa