Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 12.03.2019/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 212

17.12.2018

Maakuntavaltuusto

§ 9

12.03.2019

 

Vastaus maakuntavaltuuston toimenpidealoitteeseen koskien luottamushenkilöiden palkkioita

 

664/00.01.01/2018

 

MHS 17.12.2018 § 212

 

Tiivistelmä

Maakuntavaltuuston tekemän toimenpidealoitteen pohjalta maakuntahallitus tekee periaatepäätöksen siitä, että se tekee esityksiä luottamushenkilöiden palkkioihin ainostaan seuraavaa valtuustokautta koskien kuitenkin poikkeuksena maakunta- ja sote-uudistuksen mahdollisesta toteutumisesta johtuva huomattava tavanomaisesta poikkeava työmäärä. Seuraavalla valtuustokaudella palkkiot on mahdollista sitoa elinkustannusindeksiin.

Maakuntahallituksen periaatepäätöksen myötä valtuuston aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 12.6.2018 § 20 tarkistaa Uudenmaan liiton palkkiosääntöä. Asian käsittelyn yhteydessä maakuntavaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen vasemmistoliiton esityksestä maakuntahallitukselle osoitettavan toimenpidealoitteen, joka kuului seuraavasti: "Tulevaisuudessa maakuntavaltuusto tekee päätöksiä

luottamushenkilöiden palkkioista valtuustokauden lopulla siten, että ne

koskevat aina seuraavaa valtuustokautta. Jatkossa on harkittava

palkkiotason sitomista esimerkiksi ansiotasoindeksiin."

 

Maakuntahallitus antaa toimenpidealoitteeseen seuraavan vastauksen:

 

Maakuntahallitus tekee periaatepäätöksen siitä, että se tekee esityksiä luottamushenkilöiden palkkioihin ainostaan seuraavaa valtuustokautta koskien. Siten nykyiset luottamushenkilöt eivät ole itse päättämässä omasta palkkiotasostaan, mikä on omiaan vahvistamaan yleisön luottamusta liiton toimintaan. Samassa yhteydessä palkkioiden taso on syytä sitoa elinkustannusindeksiin, jonka perusteella palkkioita korotetaan automaattisesti kunkin kalenterivuoden alusta lukien.

 

Mikäli maakunta- ja sote-uudistus toteutuu ja sitä koskeva lainsäändäntö tulee voimaan tällä valtuustokaudella, voi siitä kuitenkin aiheutua huomattavia työmääriä luottamushenkilöille jo tällä valtuustokaudella. Siten edellä mainitusta poiketen, maakuntahallitus voi tehdä luottamushenkilöiden palkkioita koskevia määräaikaisia esityksiä myös tällä vaalikaudella perusteena maakunta- ja sote-uudistuksesta johtuva työmäärän huomattava lisääntyminen.

 

Maakuntahallitus tekee myöhemmin erikseen oikeudellisesti velvoittavat esitykset asiaan liityen.

 

Asian taustat

Maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 12.6.2018 § 20 tarkistaa Uudenmaan liiton vuonna 2013 voimaan tullutta palkkiosääntöä 1.8.2018 alkaen. Samassa yhteydessä se päätti hyväksyä asiaa koskevan toimenpidealoitteen maakuntahallitukselle.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää yllä selostusosassa mainituin perusteluin

  • esittää maakuntavaltuustolle, että se päättää hyväksyä edellä esitetyn vastauksen vasemmistoliiton valtuustoryhmän maakuntavaltuustossa 12.6.2018 § 20 jättämään toimenpidealoitteeseen

  • todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Vastuujohtaja:

Paula Autioniemi 040 737 8050

 

Valmistelija:

Tero Suursalmi 050 569 3391

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti yllä selostusosassa mainituin perusteluin

  • esittää maakuntavaltuustolle, että se päättää hyväksyä edellä esitetyn vastauksen vasemmistoliiton valtuustoryhmän maakuntavaltuustossa 12.6.2018 § 20 jättämään toimenpidealoitteeseen

  • todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 136 §); päätös koskee valmistelua

 

 

 

 

Maakuntavaltuusto 12.03.2019 § 9

 

Ehdotus:

Maakuntavaltuusto päättää

  • hyväksyä edellä esitetyn vastauksen vasemmistoliiton valtuustoryhmän maakuntavaltuustossa 12.6.2018 § 20 jättämään toimenpidealoitteeseen

  • todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Maakuntavaltuusto päätti

  • hyväksyä edellä esitetyn vastauksen vasemmistoliiton valtuustoryhmän maakuntavaltuustossa 12.6.2018 § 20 jättämään toimenpidealoitteeseen

  • todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa