Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 11.06.2019/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 55

20.05.2019

Maakuntavaltuusto

§ 21

11.06.2019

 

Uusimaa-kaavan 2050 tilannekatsaus

 

111/06.01.02/2019

 

MHS 20.05.2019 § 55

 

Tiivistelmä

Helsingin seudun, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavojen sekä Uudenmaan rakennesuunnitelman muodostamasta kokonaisuudesta käytetään nimeä Uusimaa-kaava 2050. Vaihemaakuntakaavojen valmistelu on edennyt ehdotusvaiheeseen ja kaavakokonaisuus on nyt lausunnoilla. Lausuntojen yhteenveto esitellään maakuntahallitukselle ja maakuntavaltuustolle kesäkuun 2019 kokouksissa. Kaavan työsuunnitelman mukaan hallitus päättää syksyllä kaavaehdotusten asettamisesta MRL:n mukaisesti virallisesti nähtäville. Nähtävillä olon jälkeen maakuntahallitus hyväksyy kaavaehdotukset osaltaan loppuvuonna 2019 ja esittää niitä valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Seutujen kaavojen ehdotukset ovat ehdotusvaiheessa

 

Kokonaismaakuntakaavan eli Uusimaa-kaavan 2050 valmistelu käynnistyi vuonna 2016. Kaavakokonaisuus muodostuu kolmesta seuduttaisesta vaihekaavasta, jotka laaditaan Länsi-Uudellemaalle, Helsingin seudulle ja Itä-Uudellemaalle sekä koko Uudenmaan alueen käsittävästä rakennesuunnitelmasta, joka toimii vaihekaavojen taustavisiona. Kaavan aikatähtäin on vuodessa 2050.

 

Kaavakokonaisuus on nyt lausunnoilla keskeisillä sidosryhmillä, kuten Uudenmaan kunnissa, toukokuun lopulle asti. Sen jälkeen lausuntoihin laaditaan vastineet. Kaavaehdotuksiin tehdään lausuntojen ja taustaselvitysten pohjalta tarvittavia muutoksia kesän ja alkusyksyn aikana. Uusimaa-kaavan 2. viranomaisneuvottelu on tarkoitus pitää elokuussa. Kaavaehdotukset on tarkoitus asettaa nähtäville syys-lokakuussa 2019. Tavoitteena on, että seutujen vaihekaavat etenevät hyväksymisvaiheeseen loppuvuodesta 2019.

 

Uusimaa-kaavan sisältöä ja tavoitteita on valmisteltu laajassa vuorovaikutuksessa ja ne on kirjattu kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Vuosien 2016-2018 aikana kaavaprosesissa on laadittu tulevaisuustarkastelu, ylimaakunnalliset kehityskäytäväanalyysit, kehityskuvia, rakennemallityö, liikenteen ja maankäytön toteuttamisohjelma sekä erilaisia taustaselvityksiä kaavan eri teemoista vuorovaikutuksessa kaavan sidosryhmien kanssa.

 

Kaavatyön vuorovaikutukseen on kuulunut mm. seutujen omien ryhmien sparrausta (kaavojen poliittiset ohjaustoimikunnat ja asiantuntijaryhmät), erilaisia seminaareja ja työpajoja sekä ulkoista arviointia.

 

Uusimaa-kaavan lausuntojen yhteenveto esitellään maakuntahallituksen ja -valtuuston kesäkuun kokouksissa. Kaavan työsuunnitelman mukaan hallitus päättää syksyllä kaavaehdotusten asettamisesta MRL:n mukaisesti virallisesti nähtäville. Nähtävillä olon jälkeen maakuntahallitus hyväksyy kaavaehdotukset osaltaan loppuvuonna 2019 ja esittää niitä valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää

 

  • merkitä Uusimaa-kaava 2050 tilannekatsauksen tiedoksi

  • viedä Uusimaa-kaava 2050 tilannekatsauksen maakuntavaltuustolle tiedoksi.

 

Vastuujohtaja:

Merja Vikman-Kanerva 040 638 6669

 

Valmistelija:

Ilona Mansikka 040 5249186

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

  • merkitä Uusimaa-kaava 2050 tilannekatsauksen tiedoksi

  • viedä Uusimaa-kaava 2050 tilannekatsauksen maakuntavaltuustolle tiedoksi.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 136 §); päätös koskee valmistelua

 

Maakuntavaltuusto 11.06.2019 § 21

Aluesuunnittelun johtaja Merja Vikman-Kanerva antaa Uusimaa-kaava 2050 tilannekatsauksen.

 

Ehdotus:

Maakuntavaltuusto päättää merkitä Uusimaa-kaava 2050 tilannekatsauksen tiedoksi.

 

Päätös:

Maakuntavaltuusto päätti merkitä Uusimaa-kaava 2050 tilannekatsauksen tiedoksi.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa