Vuosi 2020  
17.01.2020
Organisaatiokulttuurikartoituksen toteuttaminen
16.01.2020
Käyttösuunnitelman 2020 hyväksyminen
16.01.2020
EAKR rahoituspäätös / Teollisuuden kilpailukyky ja kestävä valmistus (Tekikeva) / Ukipolis Oy (Varsinais-Suomi)
16.01.2020
EAKR rahoituspäätös / Menestystä energiatehokkuudella ja elinkaarihallinnalla / Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (Etelä-Karjala)
16.01.2020
EAKR rahoituspäätös / KEY - Kärkialaekosysteemien yhteistyömallien kehittäminen / Turun yliopisto (Varsinais-Suomi)
16.01.2020
EAKR rahoituspäätös / INCAS - Hiilineutraalit älykkäät inklusiiviset liikennepalvelut 2030 / Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy (6Aika)
16.01.2020
EAKR rahoituspäätös / AGRI PV / Turun ammattikorkeakoulu (Varsinais-Suomi)
16.01.2020
EAKR rahoituspäätös / 6Aika: Kestävän liikkumisen edistäminen älykkäillä opastusratkaisuilla / Turun ammattikorkeakoulu Oy (6Aika)
16.01.2020
EAKR rahoituspäätös / 6Aika: EtäXR / Tampereen korkeakoulusäätiö sr (6Aika)
09.01.2020
Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoitettujen kehittämishankeeiden tuloksista kertovan julkaisun tuottaminen sekä viestintäaineiston tuottaminen sen pohjalta; Tarjouksen sulkeminen pois tarjouskilpailusta
09.01.2020
Asiantuntijapalvelun hankinta; Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoitettujen kehittämishankkeiden tuloksista kertovan julkaisun tuottaminen sekä viestintäaineiston tuottaminen sen pohjalta

Vuosi 2019  
20.12.2019
Uudenmaan liiton kansainvälisten asioiden sidosryhmätilaisuus 29.2.2020, Salpausselän kisat, Lahti
20.12.2019
Asiantuntijapalvelun hankinta; Uudenmaan liiton strategian implementoinnin tuki
20.12.2019
Käyttösuunnitelman 2019 hyväksyminen
13.12.2019
Uudenmaan liiton henkilökunnan ja luottamushenkilöiden joululahjat 2019
10.12.2019
EAKR rahoituspäätös / FRUSH-Järkivihreä toimintamalli / Forssan Yrityskehitys Oy
09.12.2019
Markkinointiyhteistyö Uudenmaan Hevosenomistajat ULHO ry:n kanssa
28.11.2019
Aalto yliopisto Uudenmaan innovaatiotoiminnan rahoitushakemus nro UIR026 Real 2030 (Maankäyttöpolitiikan-, hiilinielujen- ja kompensaatioiden avulla 2030 hiilineutraaliustavoitteet todellisuuteen)
26.11.2019
Asiantuntijapalvelun osto; Uudenmaan liiton toiminnan tukeminen sekä asiantuntijapalvelun tuottaminen Kiinassa, Hangzhoun ja Zhejiangin maakunta
22.11.2019
Urban Mill / Järvelin Design Oy Uudenmaan innovaatiotoiminnan rahoitushakemus nro UIR014 CLiC+ - Creative Life in a City+
22.11.2019
LIMOWA ry Uudenmaan innovaatiotoiminnan rahoitushakemus nro UIR022 Yhteiskäyttöisten logistiikkakeskusten edistäminen verkostoitumalla älykkäästi
21.11.2019
Harha Xr Oy Uudenmaan innovaatiotoiminnan rahoitushakemus nro UIR032 Harha Invisible skaalautuvuus
21.11.2019
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Uudenmaan innovaatiotoiminnan rahoitushakemus nro UIR030 Osallisuuden ja hyvinvoinnin Uusimaa - kansainvälisen COST hankehakemuksen valmistelu
21.11.2019
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Uudenmaan innovaatiotoiminnan rahoitushakemus nro UIR029 Osallisuuden ja hyvinvoinnin Uusimaa - yhteistyöverkoston rakentaminen ja toimintasuunnitelma
21.11.2019
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Uudenmaan innovaatiotoiminnan rahoitushakemus nro UIR031 Osallisuuden ja hyvinvoinnin Uusimaa - H2020 hankehakemuksen valmistelu
21.11.2019
Green Net Finland Uudenmaan innovaatiotoiminnan rahoitushakemus nro UIR028 ENI-hankkeen valmistelu ´CGCbySWM (CleanGreenCity by SmartWasteManagement)´
21.11.2019
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Uudenmaan innovaatiotoiminnan rahoitushakemus nro UIR027 Kansainvälinen TKI-hankevalmistelu: vähähiiliset ja kestävät asemanseudut
21.11.2019
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy Uudenmaan innovaatiotoiminnan rahoitushakemus nro UIR025 Kaupunki- ja yhteiskäyttöpyörät (PYÖRÄ)
21.11.2019
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Uudenmaan innovaatiotoiminnan rahoitushakemus nro UIR024 Uudenmaan biotalouden TKI-verkostot Puolaan
20.11.2019
Uudenmaan edustajat Etelä-Suomen alueellisessa liikuntaneuvostossa 2020-2023
14.11.2019
EAKR rahoituspäätös / Kestävän hevosmatkailun tiekartta Kanta-Hämeessä/Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (Häme)
14.11.2019
EAKR rahoituspäätös / Maakunnallinen uudistava kv-palvelumalli / Linnan Kehitys Oy (Häme)
12.11.2019
Aalto korkeakoulusäätiö Uudenmaan innovaatiotoiminnan rahoitushakemus nro UIR023 Horizon 2020 - Epikardiaalinen soluterapia
07.11.2019
Osallistuminen Suomen EU-puheenjohtajakauden 2019 Critical Tide -näyttelyn järjestämiseen Brysselissä 25.11.-31.12.2019
05.11.2019
Slush Oy Uudenmaan innovaatiotoiminnan rahoitushakemus nro UIR21 Startup Ecosystem Developers Summit at SLUSH 2019
31.10.2019
Henkilöstön osallistaminen strategiaprosessissa
29.10.2019
EU-erityisasiantuntijan palkkaaminen: Iiro Kangas
28.10.2019
Energy Globe World Award -tilaisuuden järjestäminen Espoossa 12.-13.11.2019
22.10.2019
Maakunnan vaakunan käyttölupa
22.10.2019
Muuttoliikkeen hinta ja kuntien sopeuttamisen mahdollisuus - ja pakko -selvityksen tilaaminen

Vuosi 2018  
24.09.2018
Therafish/Mari Elal Alueelliset innovaatiot ja kokeilut rahoitushakemus nro AIKO036 Kalastajan App
24.09.2018
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoitushakemus nro AIKO047 Kyliltä Kasvukäytävälle - Ihmislähtöiset liikkumisen ja kuljetuksen palvelut haja-asutusalueilla
21.09.2018
Järjestöjen yhteistyöelimen asettaminen
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa, CircVol / Turku Science Park Oy Ab (6Aika)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / Tuote ja palveluvirittämö / Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (Uusimaa ja Päijät-Häme)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / HyTeLab - Päijät-Hämeen hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / Ravinnekierrätyksestä kilpailukykyä ´RAKIKY´ / Aalto-korkeakoulusäätiö (Päijät-Häme)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / ETKOT - Energiatehokkuuden kehittäminen optimoimalla toimintaa / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / 6Aika: Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe) / FinnMedi Oy (6Aika)
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sote-järjestämisen valmistelija
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Hankintatoimen projektipäällikkö
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Hallinnon valmistelija
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; TKIO-projektipäällikkö
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; sosiaalihuollon valmistelija
19.09.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: HR-projekti / työsuhdekeskustelut
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / Kuivaa asiaa / Työtehoseura ry (Uusimaa ja Varsinais-Suomi)
19.09.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: ruotsin kielen opetus hankevalmistelijoille syksyllä 2018
13.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Tukipalveluiden valmistelija
07.09.2018
Apurahan myöntäminen tieteelliseen tutkimukseen
06.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Ikäihmisten palvelukokonaisuuden projektipäällikkö
06.09.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan hallinnon Tietoaltaan laskutusintegraatioiden suunnittelu, pilotointi ja toimeenpanon asiantuntijatyöt, vaihe I
06.09.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TEKN-projekti, Maakunnan Microsoft M365 palveluiden käyttö
06.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Toimistosihteeri
06.09.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: TKI-politiikkaohjelman valmistelutyö
06.09.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: sote-järjestäjän ja sote-liikelaitoksen neuvottelumenettelyn 1. vaihe ja simulointi
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Kiemura-pilot: Muovin käsittely- ja kierrätyslinjasto / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / HUIMA - Teollisuuden energiatehokkuuteen uusia ideoita / Posintra Oy (Uusimaa ja Varsinais-Suomi)
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Fiksu koti -investointi / Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö (Kymenlaakso)
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Fiksu koti - älykästä asumista Kouvolassa / Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö (Kymenlaakso)
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Biohiilen ja -lentotuhkan mikronisointi ja materiaalisovellukset Kymenlaaksossa / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
29.08.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Ikäihmisten palvelujen valmistelija
29.08.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Suunnittelija
29.08.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Projektipäällikkö
27.08.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: Muutosjohdon konsultointi
24.08.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: ICT ja ruotsinkieliset palvelut Uudellamaalla
23.08.2018
Office 365 kaksivaiheisen tunnistautumisen lisenssihankinta
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Amber - Uutta virtaa cleantech-innovaatioille Itämeren alueella / Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / AMP - innovaatiivisella mikrokaasuturbiiniteknologialla mahdollistetaan viisas ja laaja sähköautoilu / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Elinvoimaa älykkäällä sotella (ELSA-hanke) / Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalouden ratkaisut / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Public-Private partnership kiinteistöjen energiatehokkuus parannuksissa ja niiden rahoituksessa / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Sirkka - kestävästä proteiinituotannosta uutta liiketoimintaa / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Päijät-Häme)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / sMARTTA - Älykkäällä toimintatavalla materiaalitehokkuutta pk-sektorille / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Sähkömetanolia energiatehokkaasti / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI) - investointi / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
20.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TORI-projekti, Maakunnan tietoaltaan ratkaisun jatkosuunnittelu, toimeenpano ja integraatioiden valmistelu (Prodacapo Costing, Planning ja Region -ratkaisut, FCG)
20.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TORI-projekti, Maakunnan innovaatio- ja kumppanuuspalveluiden ratkaisun suunnittelu, toimeenpano ja integraatioiden valmistelu (Gofore)
20.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, ARKKItehtuurit, Maakunnan kokonaisarkkitehtuurin toteuttaminen ja työntuki (Gofore)
20.08.2018
Länsi-Uudenmaan askeleet Sote-järjestelmän uudistamiseen -konsulttityö
20.08.2018
Henkilöstönvuokraus sopimusten siirto -projektiin
16.08.2018
Asiantuntijatyön hankinta Uudenmaan alueen toimialasidonnaisten tietojärjestelmien esiselvitystyöhön koskien Effica -tietojärjestelmiä
15.08.2018
Älykäs Uusimaa -filmityöpajan järjestäminen Red Carpet -filmifestivaalilla
13.08.2018
Potential Years of Life Lost (PYLL) -analyysin tilaaminen
13.08.2018
Päätös Sote-virkamieskoordinaatioryhmän alaisten valmisteluryhmien ns. kokemusasiantuntijoiden kokouspalkkioiden ja matkakustannusten korvaamisesta
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Öljyntorjunnan tutkimus- ja koulutusympäristö / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Xlab - Yhteys yrityksiin / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Uusiutuvien energiaratkaisujen innovaatioalusta / Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö (Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Testialustaoperaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä / Turun ammattikorkeakoulu Oy (Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Raideliikenteen sujuvuuden parantaminen satama-alueella / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso ja Uusimaa)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Laboratoriotoimintojen käytön tehostaminen LEAN-LABRA / Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (Häme, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Päijät-Häme, Pirkanmaa)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / KyberVALIOT (Kyberturvallisuuslaboratorio: Valmistava teollisuus ja IoT-palvelut) / Turun ammattikorkeakoulu Oy (Varsinais-Suomi ja Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Ekokompassi Etelä-Suomeen / Suomen Luonnonsuojeluliitto ry (Uusimaa, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / DYNAMO - Korkeakoulut innovaatioiden ja osaamisen vauhdittajina / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Designilla uutta elinvoimaa keskustaan / Linnan Kehitys Oy (Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / UKAMAKI - Uutta kasvua matkailuun Kiinasta / Cursor Oy (Varsinais-Suomi ja Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Tulevaisuustiedosta vauhtia pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen (TULEVA) / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme ja Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / KUPARI - Kuitupohohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala ja Päijät-Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Fiksu Assa - Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana / HSY (Uusimaa ja Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä (KIINTEÄ) / Suomen ympäristöopisto SYKLI (Häme ja Uusimaa)
07.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TORI-projekti, Maakunnan tietoaltaan ratkaisun jatkosuunnittelu, toimeenpano ja integraatioiden valmistelu
07.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TEKNIIKKA-projekti, Microsoft M365 ja D365 palveluhankinta Uudenmaan maakuntavalmistelun Uusimaa2019-hankkeelle
06.08.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valmistelija