Vuosi 2019  
23.08.2019
Upgraded ry (Health Startup Association Finland) Uudenmaan innovaatiotoiminnan rahoitushakemus nro UIR009 Uudenmaan ja Pohjoismaisten terveysalan innovaatioekosysteemien kartoitus
23.08.2019
Forum Virium Helsinki Oy Uudenmaan innovaatiotoiminnan rahoitushakemus nro UIR008 Virtuaalivehreä
23.08.2019
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Uudenmaan innovaatiotoiminnan rahoitushakemus nro UIR004 Tehoverkko
21.08.2019
EAKR rahoituspäätös / Kymenlaakson matkailun digiloikka / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
15.08.2019
EAKR rahoituspäätös / AutoMate - Alusten sähkö- ja automaatiojärjestelmien etäseuranta sekä tilannekuvan välittäminen / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
15.08.2019
EAKR rahoituspäätös / BIOKE - Haastavien materiaalien tutkimus ja kierrätyksen edistäminen BioSammossa / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
15.08.2019
EAKR rahoituspäätös / Energiavarastot ja lämpöpumput osana tulevaisuuden energiajärjestelmää / Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (Etelä-Karjala)
15.08.2019
EAKR rahoituspäätös / Helsinki Network Brain & Mind / Helsingin yliopisto (Uusimaa)
15.08.2019
EAKR rahoituspäätös / Mission Zero Foodprint / Forum Virium Helsinki Oy (Uusimaa)
15.08.2019
EAKR rahoituspäätös / RoboCamp - Robotiikalla kilpailukykyä Etelä-Karjalaan / Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä (Etelä-Karjala)
15.08.2019
EAKR rahoituspäätös / Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
15.08.2019
EAKR rahoituspäätös / RoboCamp-investointi / Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä (Etelä-Karjala)
13.08.2019
EAKR rahoituspäätös / Bio BAT - puuraaka-aineeseen perustuvien biojalostamohankkeiden ympäristölle parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointi / ELY-keskukset ja TE-toimistojen KEHA-keskus (Etelä-Karjala)
13.08.2019
EAKR rahoituspäätös / Blue Industry Network / Ab Yrkeskolan vid Åbo Akademin (Varsinais-Suomi)
13.08.2019
EAKR rahoituspäätös / DP EDP metsäteollisuuden uudet sovelluskohteet / Lappeenrannan kaupunki (Etelä-Karjala)
13.08.2019
EAKR rahoituspäätös /Etelä-Karjalan kiertotaloustoimenpiteiden ylläpito ja kehittäminen / Lappeenrannan kaupunki (Etelä-Karjala)
13.08.2019
EAKR rahoituspäätös / Jätteenpolton tuhkan ja kuonan käsittelyn innovatiiviset mentelmät / HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä (Kymeenlaakso)
13.08.2019
EAKR rahoituspäätös / Laakerittoman moottoriteknologian hyödyntäminen energiatehokkaissa suurnopeuskäytöissä / Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (Etelä-Karjala
13.08.2019
EAKR rahoituspäätös / Kasvua kiertotaloudesta / Turku Science Park Oy Ab (Varsinais-Suomi)
13.08.2019
EAKR rahoituspäätös / Laitoshoidosta digiavusteiseen kotihoitoon / Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (Häme)
13.08.2019
EAKR rahoituspäätös / Rakennetusta ympäristöstä hyvinvointia ja turvallisuutta ihmisen arkeen-RYHTIÄ / Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (Etelä-Karjala)
13.08.2019
EAKR rahoituspäätös / RIVI-Taloushallinnon hyödyntäminen liiketoiminnan tiedolla johtamisessa / Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (Häme)
13.08.2019
EAKR rahoituspäätös / TAKO-SIM-Tulevaisuuden autonomiset työkoneet / Lappeenrannan - Lahden teknillinen yliopisto LUT (Etelä-Karjala)
13.08.2019
EAKR rahoituspäätös / Teknologiakampus Turku /Turun ammattikorkeakoulu Oy (Varsinais-Suomi)
13.08.2019
EAKR rahoituspäätös / Teollisuuden modernisointi ja kasvu Varsinais-Suomessa 2019-2021 / Yrityssalo Oy (Varsinais-Suomi)
13.08.2019
EAKR rahoituspäätös / VAUHTI-Intoa ja uudistumiskykyä Varsinais-Suomeen/ Varsinais-Suomen yrittäjät (Varsinais-Suomi)
13.08.2019
EAKR rahoituspäätös / Älykkäät kuntapalvelut-sähköisten prosessien kehittäminen kuntalaisten ja yritysten palvelemiseen (ÄKSY) / Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (Häme)
08.08.2019
EAKR rahoituspäätös / RIS Boost - Uudenmaan älykkään erikoistumisen innovaatioekosysteemin vahvistaminen / Uudenmaan liitto (Uusimaa)
08.08.2019
EAKR rahoituspäätös / Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin / Lapinjärven kunta (Uusimaa)
08.08.2019
EAKR rahoituspäätös / RECOIN - kannustin kasvuun / Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke (Uusimaa)
08.08.2019
EAKR rahoituspäätös / Digi-Salama - Salama-projekteilla osaamista, kilpailukykyä ja verkostoja / Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (Uusimaa)
28.06.2019
Avotilan käyttötarkoituksen ja toiminnallisuuksien muuttaminen
28.06.2019
CPMR BSC TEN-T Guidelines Expert Workshop and Open Forum 9.-10.10.2019
25.06.2019
Hankinnan keskeyttäminen; Sote-palvelutuotannon järjestämisen ja tuottamisen suunnittelun tuki
19.06.2019
EAKR rahoituspäätös / Fiksusti matkaillen - Vastuullista luksusmatkailua Etelä-Suomeen / Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy (Häme ja Uusimaa)
18.06.2019
Uudenmaan innovaatiotoiminnanrahoitus CJ Studion rahoitushakemus nro UIR002 China Market Opener & China Business Community Builder
18.06.2019
Uudenmaan innovaatiotoiminnan rahoitus TTS Työtehoseuran rahoitushakemus nro UIR003 Lisää osaamista verkostoitumalla (LOVE)
18.06.2019
Uudenmaan innovaatiotoiminnan rahoitus Haaga-Helian Ammattikorkeakoulun rahoitushakemus nro UIR005 Information system development method selection framework - DEMSEF
17.06.2019
Hankintapäätös, väliaikainen puitesopimus
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/PK-yritysten kasvu-ja kansainvälistymisosaamisen kehittäminen/Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (Uusimaa)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Puurakentamisen pullonkaulat pois Uudellamaalla - Puuareena/Posintra Oy (Uusimaa)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Rakennus- ja purkujätteen uudet arvoketjut - RAPU/Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Next Gen Technology HUB/Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (Uusimaa)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/MY Lapinlahden Lähde (Mielen hyvinvointi ja Yrittäjyys Lapinlahden Lähteellä)/Lapinlahden Lähde Oy:n (Uusimaa)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Muovin kierrätyksen synergia - MUKI/Ammatinedistämislaitos AEL sr (6Aika)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Matkailudatasta liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä/Helsingin kaupunki (Uusimaa)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Matalan kynnyksen kansainvälistymiskokeilut ulkomaista korkeakouluverkostoa hyödyntäen (MKKK)/ Laurea-ammattikorkeakoulu (Uusimaa)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Kasvihuoneiden kilpailukyvyn mittaaminen ja edistäminen kohdealueena valaistus ja energiankulutus/Cooperazione OSK (Uusimaa)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Kansalaisen päästökauppa sekä ympäristötehokkuuden mittaus/Zeneko Oy (6Aika)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Ilmastoviisaalla puurakentamisella kestävyyttä ja elinvoimaa Päijät-Hämeeseen/Suomen metsäkeskus (Päijät-Häme)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Heinolasta versoaa uutta/Heinolan kaupunki (Päijät-Häme)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Energiatehokkaat jaetut tilaratkaisut/Forum Virium Helsinki Oy (6Aika)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Avoimen kiertotalouden liiketoimintamallit/Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (Päijät-Häme)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Askelmekaniikan analyysi puettavien sensorien avulla - innovaatioekosysteemin luominen Uuteen lastensairaalaan/ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Uusimaa)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/3D-Tulevaisuuden tehdas/Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/ 3D-Tulevaisuuden tehtaan tulostimet - 3DTTT/Lahden ammattikorkeakoulu (Päijät-Häme)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös / ILPO-ilmastopositiiviset kiertotalouskeskukset/Lounais-Suomen jätehuolto Oy (6Aika)
14.06.2019
Teleoperaattoripalveluiden hankinta
10.06.2019
Kallion virastotalon toimistokalusteiden muutto; Uusimaa2019-hankkeen alasajoon liittyvät toimenpiteet
10.06.2019
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen päättämistoimia varten; ICT-hankkeen lopettamistoimet
10.06.2019
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Projektipäällikkö
29.05.2019
Kultainen Kirves Parlamenttiturnaus 8.6.2019, Hyvinkää
27.05.2019
ICT Proposers´ Day 2019-tapahtuman järjestämiseen osallistuminen

Vuosi 2018  
24.09.2018
Therafish/Mari Elal Alueelliset innovaatiot ja kokeilut rahoitushakemus nro AIKO036 Kalastajan App
24.09.2018
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoitushakemus nro AIKO047 Kyliltä Kasvukäytävälle - Ihmislähtöiset liikkumisen ja kuljetuksen palvelut haja-asutusalueilla
21.09.2018
Järjestöjen yhteistyöelimen asettaminen
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa, CircVol / Turku Science Park Oy Ab (6Aika)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / Tuote ja palveluvirittämö / Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (Uusimaa ja Päijät-Häme)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / HyTeLab - Päijät-Hämeen hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / Ravinnekierrätyksestä kilpailukykyä ´RAKIKY´ / Aalto-korkeakoulusäätiö (Päijät-Häme)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / ETKOT - Energiatehokkuuden kehittäminen optimoimalla toimintaa / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / 6Aika: Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe) / FinnMedi Oy (6Aika)
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sote-järjestämisen valmistelija
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Hankintatoimen projektipäällikkö
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Hallinnon valmistelija
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; TKIO-projektipäällikkö
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; sosiaalihuollon valmistelija
19.09.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: HR-projekti / työsuhdekeskustelut
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / Kuivaa asiaa / Työtehoseura ry (Uusimaa ja Varsinais-Suomi)
19.09.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: ruotsin kielen opetus hankevalmistelijoille syksyllä 2018
13.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Tukipalveluiden valmistelija
07.09.2018
Apurahan myöntäminen tieteelliseen tutkimukseen
06.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Ikäihmisten palvelukokonaisuuden projektipäällikkö
06.09.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan hallinnon Tietoaltaan laskutusintegraatioiden suunnittelu, pilotointi ja toimeenpanon asiantuntijatyöt, vaihe I
06.09.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TEKN-projekti, Maakunnan Microsoft M365 palveluiden käyttö
06.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Toimistosihteeri
06.09.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: TKI-politiikkaohjelman valmistelutyö
06.09.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: sote-järjestäjän ja sote-liikelaitoksen neuvottelumenettelyn 1. vaihe ja simulointi
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Kiemura-pilot: Muovin käsittely- ja kierrätyslinjasto / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / HUIMA - Teollisuuden energiatehokkuuteen uusia ideoita / Posintra Oy (Uusimaa ja Varsinais-Suomi)
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Fiksu koti -investointi / Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö (Kymenlaakso)
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Fiksu koti - älykästä asumista Kouvolassa / Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö (Kymenlaakso)
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Biohiilen ja -lentotuhkan mikronisointi ja materiaalisovellukset Kymenlaaksossa / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
29.08.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Ikäihmisten palvelujen valmistelija
29.08.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Suunnittelija
29.08.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Projektipäällikkö
27.08.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: Muutosjohdon konsultointi
24.08.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: ICT ja ruotsinkieliset palvelut Uudellamaalla
23.08.2018
Office 365 kaksivaiheisen tunnistautumisen lisenssihankinta
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Amber - Uutta virtaa cleantech-innovaatioille Itämeren alueella / Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / AMP - innovaatiivisella mikrokaasuturbiiniteknologialla mahdollistetaan viisas ja laaja sähköautoilu / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Elinvoimaa älykkäällä sotella (ELSA-hanke) / Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalouden ratkaisut / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Public-Private partnership kiinteistöjen energiatehokkuus parannuksissa ja niiden rahoituksessa / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Sirkka - kestävästä proteiinituotannosta uutta liiketoimintaa / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Päijät-Häme)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / sMARTTA - Älykkäällä toimintatavalla materiaalitehokkuutta pk-sektorille / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Sähkömetanolia energiatehokkaasti / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI) - investointi / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
20.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TORI-projekti, Maakunnan tietoaltaan ratkaisun jatkosuunnittelu, toimeenpano ja integraatioiden valmistelu (Prodacapo Costing, Planning ja Region -ratkaisut, FCG)
20.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TORI-projekti, Maakunnan innovaatio- ja kumppanuuspalveluiden ratkaisun suunnittelu, toimeenpano ja integraatioiden valmistelu (Gofore)
20.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, ARKKItehtuurit, Maakunnan kokonaisarkkitehtuurin toteuttaminen ja työntuki (Gofore)
20.08.2018
Länsi-Uudenmaan askeleet Sote-järjestelmän uudistamiseen -konsulttityö
20.08.2018
Henkilöstönvuokraus sopimusten siirto -projektiin
16.08.2018
Asiantuntijatyön hankinta Uudenmaan alueen toimialasidonnaisten tietojärjestelmien esiselvitystyöhön koskien Effica -tietojärjestelmiä
15.08.2018
Älykäs Uusimaa -filmityöpajan järjestäminen Red Carpet -filmifestivaalilla
13.08.2018
Potential Years of Life Lost (PYLL) -analyysin tilaaminen
13.08.2018
Päätös Sote-virkamieskoordinaatioryhmän alaisten valmisteluryhmien ns. kokemusasiantuntijoiden kokouspalkkioiden ja matkakustannusten korvaamisesta
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Öljyntorjunnan tutkimus- ja koulutusympäristö / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Xlab - Yhteys yrityksiin / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Uusiutuvien energiaratkaisujen innovaatioalusta / Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö (Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Testialustaoperaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä / Turun ammattikorkeakoulu Oy (Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Raideliikenteen sujuvuuden parantaminen satama-alueella / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso ja Uusimaa)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Laboratoriotoimintojen käytön tehostaminen LEAN-LABRA / Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (Häme, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Päijät-Häme, Pirkanmaa)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / KyberVALIOT (Kyberturvallisuuslaboratorio: Valmistava teollisuus ja IoT-palvelut) / Turun ammattikorkeakoulu Oy (Varsinais-Suomi ja Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Ekokompassi Etelä-Suomeen / Suomen Luonnonsuojeluliitto ry (Uusimaa, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / DYNAMO - Korkeakoulut innovaatioiden ja osaamisen vauhdittajina / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Designilla uutta elinvoimaa keskustaan / Linnan Kehitys Oy (Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / UKAMAKI - Uutta kasvua matkailuun Kiinasta / Cursor Oy (Varsinais-Suomi ja Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Tulevaisuustiedosta vauhtia pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen (TULEVA) / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme ja Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / KUPARI - Kuitupohohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala ja Päijät-Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Fiksu Assa - Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana / HSY (Uusimaa ja Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä (KIINTEÄ) / Suomen ympäristöopisto SYKLI (Häme ja Uusimaa)
07.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TORI-projekti, Maakunnan tietoaltaan ratkaisun jatkosuunnittelu, toimeenpano ja integraatioiden valmistelu
07.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TEKNIIKKA-projekti, Microsoft M365 ja D365 palveluhankinta Uudenmaan maakuntavalmistelun Uusimaa2019-hankkeelle
06.08.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valmistelija