Vuosi 2019  
17.06.2019
Hankintapäätös, väliaikainen puitesopimus
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/PK-yritysten kasvu-ja kansainvälistymisosaamisen kehittäminen/Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (Uusimaa)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Puurakentamisen pullonkaulat pois Uudellamaalla - Puuareena/Posintra Oy (Uusimaa)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Rakennus- ja purkujätteen uudet arvoketjut - RAPU/Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Next Gen Technology HUB/Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (Uusimaa)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/MY Lapinlahden Lähde (Mielen hyvinvointi ja Yrittäjyys Lapinlahden Lähteellä)/Lapinlahden Lähde Oy:n (Uusimaa)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Muovin kierrätyksen synergia - MUKI/Ammatinedistämislaitos AEL sr (6Aika)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Matkailudatasta liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä/Helsingin kaupunki (Uusimaa)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Matalan kynnyksen kansainvälistymiskokeilut ulkomaista korkeakouluverkostoa hyödyntäen (MKKK)/ Laurea-ammattikorkeakoulu (Uusimaa)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Kasvihuoneiden kilpailukyvyn mittaaminen ja edistäminen kohdealueena valaistus ja energiankulutus/Cooperazione OSK (Uusimaa)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Kansalaisen päästökauppa sekä ympäristötehokkuuden mittaus/Zeneko Oy (6Aika)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Ilmastoviisaalla puurakentamisella kestävyyttä ja elinvoimaa Päijät-Hämeeseen/Suomen metsäkeskus (Päijät-Häme)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Heinolasta versoaa uutta/Heinolan kaupunki (Päijät-Häme)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Energiatehokkaat jaetut tilaratkaisut/Forum Virium Helsinki Oy (6Aika)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Avoimen kiertotalouden liiketoimintamallit/Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (Päijät-Häme)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/Askelmekaniikan analyysi puettavien sensorien avulla - innovaatioekosysteemin luominen Uuteen lastensairaalaan/ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Uusimaa)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/3D-Tulevaisuuden tehdas/Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös/ 3D-Tulevaisuuden tehtaan tulostimet - 3DTTT/Lahden ammattikorkeakoulu (Päijät-Häme)
14.06.2019
EAKR rahoituspäätös / ILPO-ilmastopositiiviset kiertotalouskeskukset/Lounais-Suomen jätehuolto Oy (6Aika)
14.06.2019
Teleoperaattoripalveluiden hankinta
10.06.2019
Kallion virastotalon toimistokalusteiden muutto; Uusimaa2019-hankkeen alasajoon liittyvät toimenpiteet
10.06.2019
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen päättämistoimia varten; ICT-hankkeen lopettamistoimet
10.06.2019
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Projektipäällikkö
29.05.2019
Kultainen Kirves Parlamenttiturnaus 8.6.2019, Hyvinkää
27.05.2019
ICT Proposers´ Day 2019-tapahtuman järjestämiseen osallistuminen
08.05.2019
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen päättämistoimia varten; Projektipäällikkö
07.05.2019
Asiantuntijapalvelun hankinta; Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistyspalveluiden yhdyspinta
03.05.2019
Uudenmaan liiton toimistotilojen siivouspalvelut vuosille 2019-2022
02.05.2019
Uudenmaan liiton toimistotilojen siivouspalvelut vuosille 2019-2022; Tarjouksen sulkeminen pois tarjouskilpailusta
24.04.2019
Uudenmaan liiton toimistotilojen siivouspalvelut vuosille 2019-2022; Tarjousten sulkeminen pois tarjouskilpailusta
15.04.2019
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen päättämistoimia varten; Controller
10.04.2019
Uudenmaan LAPE-muutosagenttiprojektin ns. kokemusasiantuntijoiden kokouspalkkioiden ja matkakustannusten korvaaminen
10.04.2019
Työnhaku- ja muutosvalmennukset Uusimaa 2019 -hankkeen henkilöstölle
09.04.2019
EAKR rahoituspäätös / Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet HNRY / Helsingin kaupunki (6Aika)
09.04.2019
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; ICT-Projektipäällikkö
21.03.2019
Startup Commons Global Oy Maakunnan kehittämisrahahakemus nro 19001 OS4GROWTH -puiteohjelmahakemuksen hankevalmistelu

Vuosi 2018  
24.09.2018
Therafish/Mari Elal Alueelliset innovaatiot ja kokeilut rahoitushakemus nro AIKO036 Kalastajan App
24.09.2018
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoitushakemus nro AIKO047 Kyliltä Kasvukäytävälle - Ihmislähtöiset liikkumisen ja kuljetuksen palvelut haja-asutusalueilla
21.09.2018
Järjestöjen yhteistyöelimen asettaminen
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa, CircVol / Turku Science Park Oy Ab (6Aika)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / Tuote ja palveluvirittämö / Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (Uusimaa ja Päijät-Häme)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / HyTeLab - Päijät-Hämeen hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / Ravinnekierrätyksestä kilpailukykyä ´RAKIKY´ / Aalto-korkeakoulusäätiö (Päijät-Häme)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / ETKOT - Energiatehokkuuden kehittäminen optimoimalla toimintaa / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / 6Aika: Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe) / FinnMedi Oy (6Aika)
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sote-järjestämisen valmistelija
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Hankintatoimen projektipäällikkö
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Hallinnon valmistelija
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; TKIO-projektipäällikkö
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; sosiaalihuollon valmistelija
19.09.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: HR-projekti / työsuhdekeskustelut
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / Kuivaa asiaa / Työtehoseura ry (Uusimaa ja Varsinais-Suomi)
19.09.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: ruotsin kielen opetus hankevalmistelijoille syksyllä 2018
13.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Tukipalveluiden valmistelija
07.09.2018
Apurahan myöntäminen tieteelliseen tutkimukseen
06.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Ikäihmisten palvelukokonaisuuden projektipäällikkö
06.09.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan hallinnon Tietoaltaan laskutusintegraatioiden suunnittelu, pilotointi ja toimeenpanon asiantuntijatyöt, vaihe I
06.09.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TEKN-projekti, Maakunnan Microsoft M365 palveluiden käyttö
06.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Toimistosihteeri
06.09.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: TKI-politiikkaohjelman valmistelutyö
06.09.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: sote-järjestäjän ja sote-liikelaitoksen neuvottelumenettelyn 1. vaihe ja simulointi
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Kiemura-pilot: Muovin käsittely- ja kierrätyslinjasto / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / HUIMA - Teollisuuden energiatehokkuuteen uusia ideoita / Posintra Oy (Uusimaa ja Varsinais-Suomi)
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Fiksu koti -investointi / Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö (Kymenlaakso)
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Fiksu koti - älykästä asumista Kouvolassa / Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö (Kymenlaakso)
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Biohiilen ja -lentotuhkan mikronisointi ja materiaalisovellukset Kymenlaaksossa / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
29.08.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Ikäihmisten palvelujen valmistelija
29.08.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Suunnittelija
29.08.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Projektipäällikkö
27.08.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: Muutosjohdon konsultointi
24.08.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: ICT ja ruotsinkieliset palvelut Uudellamaalla
23.08.2018
Office 365 kaksivaiheisen tunnistautumisen lisenssihankinta
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Amber - Uutta virtaa cleantech-innovaatioille Itämeren alueella / Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / AMP - innovaatiivisella mikrokaasuturbiiniteknologialla mahdollistetaan viisas ja laaja sähköautoilu / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Elinvoimaa älykkäällä sotella (ELSA-hanke) / Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalouden ratkaisut / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Public-Private partnership kiinteistöjen energiatehokkuus parannuksissa ja niiden rahoituksessa / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Sirkka - kestävästä proteiinituotannosta uutta liiketoimintaa / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Päijät-Häme)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / sMARTTA - Älykkäällä toimintatavalla materiaalitehokkuutta pk-sektorille / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Sähkömetanolia energiatehokkaasti / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI) - investointi / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
20.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TORI-projekti, Maakunnan tietoaltaan ratkaisun jatkosuunnittelu, toimeenpano ja integraatioiden valmistelu (Prodacapo Costing, Planning ja Region -ratkaisut, FCG)
20.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TORI-projekti, Maakunnan innovaatio- ja kumppanuuspalveluiden ratkaisun suunnittelu, toimeenpano ja integraatioiden valmistelu (Gofore)
20.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, ARKKItehtuurit, Maakunnan kokonaisarkkitehtuurin toteuttaminen ja työntuki (Gofore)
20.08.2018
Länsi-Uudenmaan askeleet Sote-järjestelmän uudistamiseen -konsulttityö
20.08.2018
Henkilöstönvuokraus sopimusten siirto -projektiin
16.08.2018
Asiantuntijatyön hankinta Uudenmaan alueen toimialasidonnaisten tietojärjestelmien esiselvitystyöhön koskien Effica -tietojärjestelmiä
15.08.2018
Älykäs Uusimaa -filmityöpajan järjestäminen Red Carpet -filmifestivaalilla
13.08.2018
Potential Years of Life Lost (PYLL) -analyysin tilaaminen
13.08.2018
Päätös Sote-virkamieskoordinaatioryhmän alaisten valmisteluryhmien ns. kokemusasiantuntijoiden kokouspalkkioiden ja matkakustannusten korvaamisesta
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Öljyntorjunnan tutkimus- ja koulutusympäristö / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Xlab - Yhteys yrityksiin / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Uusiutuvien energiaratkaisujen innovaatioalusta / Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö (Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Testialustaoperaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä / Turun ammattikorkeakoulu Oy (Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Raideliikenteen sujuvuuden parantaminen satama-alueella / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso ja Uusimaa)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Laboratoriotoimintojen käytön tehostaminen LEAN-LABRA / Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (Häme, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Päijät-Häme, Pirkanmaa)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / KyberVALIOT (Kyberturvallisuuslaboratorio: Valmistava teollisuus ja IoT-palvelut) / Turun ammattikorkeakoulu Oy (Varsinais-Suomi ja Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Ekokompassi Etelä-Suomeen / Suomen Luonnonsuojeluliitto ry (Uusimaa, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / DYNAMO - Korkeakoulut innovaatioiden ja osaamisen vauhdittajina / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Designilla uutta elinvoimaa keskustaan / Linnan Kehitys Oy (Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / UKAMAKI - Uutta kasvua matkailuun Kiinasta / Cursor Oy (Varsinais-Suomi ja Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Tulevaisuustiedosta vauhtia pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen (TULEVA) / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme ja Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / KUPARI - Kuitupohohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala ja Päijät-Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Fiksu Assa - Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana / HSY (Uusimaa ja Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä (KIINTEÄ) / Suomen ympäristöopisto SYKLI (Häme ja Uusimaa)
07.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TORI-projekti, Maakunnan tietoaltaan ratkaisun jatkosuunnittelu, toimeenpano ja integraatioiden valmistelu
07.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TEKNIIKKA-projekti, Microsoft M365 ja D365 palveluhankinta Uudenmaan maakuntavalmistelun Uusimaa2019-hankkeelle
06.08.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valmistelija