AIKO-rahoitusta alueellisille innovaatioille ja kokeiluille

Muistiinpanot, kuva: Anni Levonen

Uudenmaan liitto myöntää AIKO-rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen. Uudellamaalla rahoitusta voi hakea

  • ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) toimiin
  • Etelä-Suomen kasvukäytävien hankkeille
  • pääkaupunkiseudun kasvusopimuksen mukaisille Smart & Clean -hankkeille.

Hakuaika on jatkuva. Hakuohjeet sekä lomake rahoituksen hakemiseen löytyvät tämän sivun oikeasta palstasta.

Hallitus on varannut AIKO-rahoitusta koko maahan vuosille 2016–2018 yhteensä 30 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa alueelliset potit vuosittain. Uudenmaan rahoitusosuus vuodelle 2016 oli 1 783 000 euroa ja vuodelle 2017 saatanee samaa määrä.

Uudenmaan liitto toimii valtion rahoituksen välittäjänä ja hallinnoijana Uudellamaalla ja tekee yksittäisten hankkeiden rahoituspäätökset.

Älykkäitä ratkaisuja rakennemuutoksen hallintaan

Ennakoidun rakennemuutoksen hallintaan tarkoitettua AIKO-raoitusosuutta myönnetään hankkeille, jotka edistävät Uudenmaan älykkään erikoistumisen teemoja. Tavoitteena on löytää kokeiluluonteisia, nopealla aikataululla toteutettavia toimenpiteitä.

Älykkään erikoistumisen teemat ovat:

  • Terveys ja hyvinvointi
  • Teollisuuden digitaalinen uudistuminen
  • Fiksu kansalainen
  • Arjen hyvinvointikaupunki

Saavutettavuutta ja sujuvaa tavaraliikennettä kasvuvyöhykkeille

Uuttamaata koskee kaksi valtion ja kasvuvyöhykkeiden välistä kasvusopimusta, joiden tavoitteita edistetään AIKO-rahoituksella. Kasvuvyöhykkeet ovat

Rahoitusta ohjataan innovatiivisille kokeiluhankkeille, joilla parannetaan vyöhykkeiden sisäistä ja ulkoista saavutettavuutta. Suomen kasvukäytävällä rahoitetaan etenkin henkilöliikenteen kokeiluja. Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä painotetaan kuljetusketjujen ja logistiikan ratkaisuja.

Hanke-ehdotukset käsitellään ensin Suomen kasvukäytävän tai Pohjoisen kasvuvyöhykkeen johtoryhmässä, minkä jälkeen Uudenmaan liitto päättää rahoituksesta.

> Tutustu kasvuvyöhykkeiden AIKO-hakuilmoitukseen

> Suomen kasvukäytävän sopimus

> Pohjoisen kasvuvyöhykkeen sopimus

Pääkaupunkiseudusta älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen näyteikkuna

Valtio, pääkaupunkiseutu ja Lahden kaupunki ovat solmineet kasvusopimuksen, jonka myötä alueen kaupungit tavoittelevat asemaa älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijöinä maailmassa. Tavoitetta toteuttamaan on perustettu määräaikainen Smart & Clean -säätiö.

AIKO-rahoitusta on tarjolla älykkäiden ja ekologisesti edistyksellisten ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseksi julkishallinnon, yritystoiminnan ja kansalaisten tarpeisiin. Kehittämisaloja ovat esimerkiksi liikenne ja liikkuminen, rakentaminen, energiahuolto, jäte- ja vesihuolto sekä kiertotalous.

Säätiö arvioi rahoitushakemukset ja säätiön hallitus antaa niistä lausunnot, jonka jälkeen Uudenmaan liitto tekee rahoituspäätökset.

> Pääkaupunkiseudun kasvusopimus

> Smart and Clean -säätiö