rss Tiedotteet

Uusimaa ennakoi rakennemuutoksia – Suurimmat mahdollisuudet luovat digimurros, palvelualat, väestön kasvu ja osaaminen

4.3.2016

Hyppyruutu, kuva Tuula Palaste-Eerola
Uudellamaalla on valmistunut ennakoivan rakennemuutoksen suunnitelma. Se kertoo, mitkä ovat maakunnan suurimmat uhat ja mahdollisuudet, miten niihin varaudutaan ja kuinka sitä varten käytössä olevaa AIKO-rahoitusta hyödynnetään.

Muutosten keskellä on yhä tärkeämpää torjua uhkia ja tarttua mahdollisuuksiin nopeasti. Varautumissuunnitelma vähentää äkillisten rakennemuutosten kielteisiä vaikutuksia, edistää elinkeinorakenteen uudistumista ja nopeuttaa elpymistä. Suunnitelma on laadittu osaksi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa. Sen on hyväksynyt maakunnan yhteistyöryhmä MYR kokouksessaan 17. helmikuuta.

Riskejä ja menestyksen mahdollisuuksia

Suurimpia riskejä Uudellamaalla ovat väestön ikääntyminen, kallis asuminen ja kysymys kasvavan vieraskielisen väestön työllistymisestä. Jo nyt yhä enemmän väkeä pakkautuu pääkaupunkiseudulle samalla, kun huoltosuhde itäisellä ja läntisellä Uudellamaalla heikkenee merkittävästi. Tästä seuraa myös pula kohtuuhintaisista asunnoista, mikä heikentää pääkaupunkiseudun kilpailukykyä.

heittomerkkiVieraskielisten onnistunut kotoutuminen ja työllistäminen ovat kriittisiä tekijöitä Uudenmaan tulevaisuuden kannalta.


Yhä suurempi osa Uudenmaan väestönkasvusta tulee maahanmuutosta. Siksi vieraskielisten onnistunut kotoutuminen ja työllistäminen ovat kriittisiä tekijöitä Uudenmaan tulevaisuuden kannalta.

Suurimmat mahdollisuudet Uudellemaalle luovat digimurros, kasvavat palvelualat, työvoimaa turvaava väestönkasvu ja vahva inhimillinen pääoma. Nuori, koulutettu ja kasvava väestö luo hyvän pohjan sille, että digitalisaatio, palvelualojen uudistuminen ja maahanmuutto osataan kääntää alueen menestystekijöiksi.

AIKO-rahoitusta Uudenmaan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kärkiin

Suomen hallitus myöntää huhtikuussa 2016 ensimmäistä kertaa maakunnille rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen. Tätä AIKO-rahoitusta on vuosille 2016–2018 käytössä 30 miljoonaa euroa, josta puolet osoitetaan maakuntien ennakoidun rakennemuutoksen toimiin.


Uusimaa suuntaa omaa AIKO-rahoitustaan älykkään erikoistumisen kärkialoilleen. Kyse on alueen kasvun kannalta keskeisistä innovaatiotyön vahvuusaloista. Niiden kautta vahvistetaan kansainvälisen tason menestystekijöitä ja varaudutaan uhkiin. Rahoitettavia kärkialoja ovat teollisuuden digitaalinen uudistuminen, terveys- ja hyvinvointi sekä digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen arjen kaupunkiympäristössä ja kansalaistoiminnassa.

heittomerkkiUudellamaalla vahvistetaan kansainvälisen tason menestystekijöitä ja varaudutaan uhkiin älykkään erikoistumisen avulla.


AIKO:a käytetään siemenrahoituksena muille, ensisijaisesti EU:n rahoituslähteille. Näin saadaan yhdessä alueen toimijoiden kanssa käynnistettyä huomattavasti suuremman mittaluokan hankkeita rakennemuutosta vahdittaville kärkialoille.

”Suomalaiset ovat liikaa omassa hiekkalaatikossaan, erillään muun maailman valtavirroista ja uutta elinkeinotoimintaa kehittävistä suonista. Tarvitsemme paljon aktiivisempaa osallistumista kansainvälisiin kärkihankkeisiin”, kiteyttää MYR:n puheenjohtaja Markku Markkula AIKO-rahoituksen merkitystä.

Markkula toimii myös näköalapaikalla EU:n Alueiden komitean puheenjohtajana.

”Suomalaisilla olisi paljon osaamista käytettäväksi eri puolilla Eurooppaa. Se vaatii kuitenkin rohkeita kokeiluja, eurooppalaisia kumppanuuksia ja muutoksia vauhdittavia suuria kärkihankkeita.”

> Tutustu Uudenmaan varautumissuunnitelmaan (pdf)

> Lue lisää Uudenmaan älykkään erikoistumisen kärkialoista

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Eija Väätäinen
puh. 040 630 7793


Palaa otsikoihin