Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluaineistot

AineistotTervetuloa seuraamaan Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen esivaiheen valmistelua. Valmistelu tehdään työryhmissä, joiden asialistat julkaistaan ennen kokousta kunkin valmisteluteeman omalla sivulla. Muistiot ja kokousten ydinviestit pyritään julkaisemaan muutaman päivän kuluessa kokouksesta.

Alta löydät uusimmat päivitykset.


Uusimmat kokousaineistot

23.2.2017 16.06

Lue lisää | 0 Kommenttia

14.2.2017Maakuntauudistustiimin kokous 14.2.2017

Muistiot
> Maakuntauudistustiimin kokousasiakirjat 14.2.2017

Maakuntauudistuksen esivalmistelun ns. Maku-tiimi sopi ensimmäisessä kokouksessaan kokousmenettelyistään ja valitsi varapuheenjohtajakseen rahoitusjohtaja Tuula Saxholmin, Helsingin kaupunki. Todettiin, mm. että maku-tiimi sopii valmisteluryhmien puheenjohtajat ja että puheenjohtajaorganisaatio huolehtii myös sihteeritehtävistä. Valmisteluryhmien sihteerien toivotaan olevan asiantuntijoita.  

Lue lisää | 0 Kommenttia

9.2.2017 12.20Kuntajohtajakokous 15.2.2017

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat 15.2.2017


Kuntajohtajat kuulivat Senaatti Oy:n toimialajohtaja Olavi Hiekkaa ja tiedustelivat, onko kuntayhtymien omaisuuden siirtäminen kunnilta maakunnalle perustuslain mukaista. Kuntajohtaja nostivat esiin kysymyksen kiinteistöjen vuokranmäärityksen oikeudenmukaisuudesta sekä äänivallan jakaantumisesta valtakunnallisen palvelukeskuksen päätöksenteossa.

Kuntajohtajat totesivat valinnanvapauteen siirtymisen nopean aikataulun tuovan suuria haasteita julkisen sektorin toimijoiden sopeutumiselle kilpailuun. Kuntien kannuste yhtiöittää sote-palveluita on kyseenalainen, koska kunnilla ei ole oikeutta omistaa sote-keskuksia. 

Lue lisää | 0 Kommenttia

9.2.2017 12.13Virkamiesjohtoryhmän kokous 15.2.2017

Muistiot
> Virkamiesjohtoryhmän kokousasiakirjat 15.2.2017


Virkamiesjohtoryhmä korostaa tarvetta maakunnan järjestämistehtävän hyvään suunnitteluun. Tehtyä riskianalyysiä on syytä edelleen päivittää. Valinnanvapauteen siirtymisen nopea aikataulu tuo suuria haasteita julkisen sektorin toimijoiden sopeutumiselle kilpailuun. Kuntien kannuste yhtiöittää sote-palveluita on kyseenalainen, koska kunnilla ei ole oikeutta jatkossa omistaa sote-keskuksia.  Uudistuksen aikataulu uhkaa vaarantaa terveyspalvelujen toteuttamisen. Henkilöstön osallistaminen on uudistamisen keskeinen edellytys.

Lue lisää | 0 Kommenttia