Kunnat ja seudut näyttävät maakunnan kehittämisen suunnan

Potentiaali. Kuva Tuula PalasteUudenmaan liitto on kuntien omistama kuntayhtymä. Tehtävämme on palvella jäsenkuntiamme. Aluehallinnossa viemme viestiä kunta- ja seututoimijoilta valtion suuntaan.

Tässä poikkeamme esimerkiksi ELY-keskuksesta, joka on valtion toimija aluehallinnossa.

Uudenmaan liitossa pääsemme käyttämään diplomaattisia taitoja sommitellessamme maakunnan yhteistä tulevaisuutta. Sovitamme kuntien erilaisia tavoitteita yhteen koko maakunnan parhaaksi. Pyrimme aina löytämään kuntien erilaisista tahtotiloista pienimmän yhteisen nimittäjän ja suurimman yhteisen hyvän. 

Kuntayhteistyön skaala on laaja

Kuntayhteistyön rakenteessa on useita eri tasoja ja työtä tehdään eri toimielimissä. Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuustojen jäsenistä koostuva maakuntavaltuusto. Käytännön työtä ohjaa ja kuntien näkemystä päätöksentekoon välittää maakuntahallitus.

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR on tärkeä alueellinen yhteistyöelin. Ryhmän jäsenet edustavat Uudenmaan liiton ja sen jäsenkuntien lisäksi valtionhallintoa sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä.

Maakunnan kuntien johtajat kokoontuvat johdollamme kuntajohtajakokoukseen parin kuukauden välein. Kuntajohtajakokous käsittelee ajankohtaisia, alueeseen vaikuttavia muutostekijöitä, tarjoaa foorumin yhteiselle keskustelulle ja on tärkeä omistajaohjauksen, edunvalvonnan ja vuorovaikutuksen kanava.

Kuntajohtajakokoukset valmistelee sihteeristö. Lisäksi sihteeristö käsittelee monipuolisesti ylikunnallisia ajankohtaisasioita ja antaa merkittävän panoksen liiton ohjelma-, kaava- ja hankerahoitustyöhön sekä edunvalvontaan. Valmistelusihteeristössä on edustaja kultakin seudulta sekä Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta.

Kuntien asiantuntijat ovat tiiviisti mukana suunnittelutyössämme

puhekupla oranssi
Maakunnan näkemystä ja asiantuntemusta suunnittelutyöhön tuovat liiton koolle kutsumat, pysyvät teemakohtaiset asiantuntijaryhmät.

Ryhmät kokoavat suuren määrän kuntien asiantuntijoita tekemään yhdessä liiton asiantuntijoiden kanssa maakuntakaavoitusta, alueellista kehittämistä, monenlaisia hankkeita, lausuntoja ja ehdotuksia.


Esimerkkejä asiantuntijaryhmistä:

 • Elinkeinoryhmä
 • Hyvinvoinnin asiantuntijatyöryhmä
 • Kansainvälisen toiminnan kokous
 • Kaupan asiantuntijaryhmä
 • Koulutuksen asiantuntijaryhmä
 • Kulttuurin asiantuntijaryhmä
 • Lentomelun seudullinen seurantaryhmä
 • Liikenneryhmä
 • Maahanmuuttoasioiden työryhmä
 • Maapolitiikkaryhmä
 • Matkailualan työryhmä
 • Suunnittelijaryhmä
 • Tietopalvelun asiantuntijaryhmä
 • Ympäristöryhmä