Aluekehittäminen rakentaa huomisen Uuttamaata

Uudenmaan liitto on viranomainen, joka vastaa Uudenmaan kehittämisestä. Työmme tähtää pitkälle tulevaisuuteen, mutta määrittää myös lähivuosien kehitystoimia.

Työn perustaksi luodaan maakunnan toimijoiden kanssa yhteisiä strategioita ja ohjelmia. Niiden pohjalta syntyvät toimenpiteet, joilla parannetaan maakunnan kilpailukykyä, väestön hyvinvointia ja osaamista.

Uudenmaan liitto myös rahoittaa erilaisia aluetta kehittäviä hankkeita. Käytössä on sekä kansallista että EU-rahoitusta.

Mukana maakunnan kehittämistyössä ovat:

  • Uudenmaan ELY-keskus ja ministeriöt
  • Kunnat ja kaupunkiseudut
  • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut
  • Yrityssektori
  • Työmarkkina- ja muut järjestöt
  • Helsinki EU Office ja EU:n toimijat

Maakunnan kehittämisen malli

Maakunnan kehittämisen malli-2017

Kuvaa napauttamalla saat näkyviin suuremman version.Lue lisää aluekehittämisestä:


Uusimaa-ohjelma-2.0-taustalla

Uusimaa-ohjelma 2.0

Maakunnan pitkän aikavälin visio ja painopisteet sekä tavoitteet ohjelmakaudella 2018–2021.

tulevaisuustarkastelu-etusivu

Uusimaa 5.0 – Jotakin parempaa

Vuoteen 2050 ulottuva tulevaisuustarkastelu toimii Uusimaa-ohjelman 2.0 pohjana.

Kehittäminen teemoittain

Kehittämisteemat

Tutustu Uudenmaan kehittämiseen teemojen avulla.

Leijat. Kuva Tuula Palaste

Uusimaa-ohjelma 2014–2017

Uudenmaan visio ja strategia sekä toimenpiteet ohjelmakaudella 2014–2017.


Älykäs erikoistuminen


Älykäs Uusimaa

Älykkällä erikoistumisella puhtia  tutkimukseen ja innovointiin.


Hankkeet


Liiton hankkeita

Hankkeemme vievät kehittämistyön käytäntöön.