Älykäs Uusimaa kehittää ja innovoi yhdessä

Helsinki-smart-region2Yhteisiin vahvuuksiin keskittymällä tutkimus- ja innovaatiotyöstä saadaan enemmän irti. Älykäs Uusimaa -brändi kokoaa yhteen vahvuusalueet, joihin Uudenmaan tutkimus- ja innovaatiotyössä juuri nyt panostetaan.

Englanninkielinen Helsinki Smart Region -sivusto esittelee älykkään Uudenmaan teemoja ja toimijoita.


> Tutustu sivustoon
> Seuraa Twitterissä

Brändiä ja ja älykkään erikoistumisen strategiaa hyödynnetään kansainvälisessä hankeyhteistyössä ja EU-rahoituksen suuntaamisessa alueelle. Kukin Euroopan alue erikoistuu omiin vahvuuksiinsa, ja markkinoi niitä kansainvälisesti.

Älykkään Uudenmaan neljä kärkeä

Uudellamaalla on neljä tutkimus- ja innovaatiotyön kärkiteemaa. Kukin niistä muodostaa sateenvarjon, jonka alle alan toimijat, osaaminen ja hankkeet kootaan. Vuonna 2014 lanseerattu Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla -strategia päivitettiin marraskuussa 2017.

Cleantech

Kaupunkien cleantech
Energia- ja resurssitehokkuus, kiertotalous, biotalous, kuluttajacleantech


Terveys ja hyvinvointi

Terveys ja hyvinvointi
Terveydenhuollon ratkaisut, prosessit, teknologiat ja palvelut, omasta hyvinvoinnista huolehtiminen


Teollisuuden digitaalinen uudistuminen

Teollisuuden digitaalinen uudistuminen
Logistiikka, robotiikka, asioiden internet


Ihmisten kaupunki
Ihmisten kaupunki
Avoin kaupunkikehittäminen, osallistuminen, palveluiden käytettävyys, yhteiskehittäminen, yksilön viihtyvyys ja hyvinvointi

Strategia terävöittää Uusimaa-ohjelmaa

Älykäs erikoistuminen tukee maakunnallista Uusimaa-ohjelmaa. Uusimaa-ohjelman kolme strategista painopistettä, Hyvinvoiva ja osaava ihminen, Menestyvä ja vastuullinen bisnes sekä Ilmastoviisas ja monimuotoinen maakunta limittyvät älykkään Uudenmaan kärkiteemoihin.

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR seuraa, ohjaa ja päivittää älykkään Uudenmaan strategiaa. Päivitykset hyväksyy maakuntahallitus.