Arjen hyvinvointikaupunki

Welfare-city

Kehitetään uusia ratkaisuja sujuvaan kaupunkiarkeen yhdistämällä kaupunkikehittämistä, uusia teknologioita, kansalaistoimintaa ja palvelumuotoilua.

Innovointi- ja kehitysyötä tehdään yhdyskunta- ja liikennesuunnittelussa sekä alueellisina kehityshankkeina monen eri alan yhteistyössä.


Mukana voivat olla esimerkiksi:

 • kunnat ja muut julkiset toimijat
 • yritykset
 • rahoittajat
 • kaupunkilaiset, järjestöt ja muut käyttäjälähtöiset toimijat
 • korkeakoulut ja tutkimuslaitokset.

Parhaat ideat viedään eteenpäin innovaatioverkostoissa ja hankkeina. Kaupungit ja asukkaat voivat myös luoda ratkaisuja itse tai osana yhteistyöverkostoa. Kaupunki voi tarjoutua palvelualustaksi tai kaupunkilainen testikätyttäjäksi toteuttajille.

Kehityskohteita ja teemoja:

 • Kaupunkitila ja liikennepalvelut ekosysteeminä ja toiminta-alustana
 • Kaupunki palvelujen mahdollistajana ja palvelualustana
 • Yhteistyö palvelukokonaisuuksissa
 • Palvelukokonaisuuksien uudet innovaatiot, organisoimistavat ja muotoilu
 • Toimivat arjen järjestelmät
 • Toisiaan tukevat teknologiset, organisatoriset ja käyttäjälähtöiset prosessit
 • Kaupunkikehityksen tietomallit, mm. digitieto yhteensopivasti kaikkien aktiiviseen käyttöön
 • Suurten investointien prosessien ja palvelurakenteiden kehittäminen
 • Terveellinen ja hyvä kaupunkiasuminen kokonaisuutena


Kokonaisuutta koordinoi kaksi hanketta:


UUSIAIKA - Sujuvan arjen ekosysteemit

urban mill
Lars Miikki ja Kari Mikkelä / UUSAIKA

Urban Millin hanke laajentaa pääkaupunkiseudulla käytössä olevan, innovaatioihin tähtäävän yhteistyön ja kehitysalustojen mallin koko Uudellemaalle.

Malli sisältää työpajoja ja tapahtumia, yhteistyön fasilitointia ja verkostojen luontia, uusien innovaatiohankkeiden käynnistämistä ja viestintää.

Lisäksi siinä luodaan käyttäjäyhteisö arjen hyvinvointikaupungin palveluille. Hankkeessa verkostoidutaan Suomen suurten kaupunkien sekä kansainvälisten innovaatiotoimijoiden kanssa.

> UUSAIKA-sivusto
Lisätiedot: Kari Mikkelä  ja Lars Miikki


KEVEIN - Kehittämisverkostoista innovaatioalustoiksi

kevein
Christian Sannemann ja Tea Lindroos / KEVEIN

KEVEIN-hankkeessa tutkittiin ja tuettiin kaupunginosien kehittämisverkostojen muodostumista ja niiden sparraamista kohti kekseliäämpää ja oma-aloitteisempaa kehittämisosaamista. Hankkeessa kolmen pilottialueen paikalliset tiimit kehittävät innovaatioita hyvinvoinnin ja elinvoiman parantamiseksi kunkin alueen omista ominaispiirteistä ja haasteista käsin.

Maunulassa keskiössä oli Maunula-talon asukaslähtöinen suunnittelu ja toimintamallin kehittäminen, Suutarilassa käynnistettiin ikäihmisten ravintoa, liikunta ja terveyttä edistävät toimintaryhmät ja Herttoniemenrannassa rakennettiin hyvinvointialaa, kestävään kehitykseen ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen keskittynyttä pienyrittäjien hubia.

> Alueiden omien kehittämisverkostojen tueksi tehty materiaali ja muistilistat

Lisätiedot: helka@helka.net

> Lue juttu hankkeiden käynnistymisestä