Fiksu kansalainen

Smart-citizen


Kehitetään kansalaisia hyödyttäviä digitaalisia ratkaisujen, sovelluksia ja palvelumalleja avoimeen dataan pohjaavan tiedon avulla.


Kun tiedon avoimuus lisääntyy, on käytettävissä runsaasti esimerkiksi arkielämään, ihmisten liikkumiseen, liikenteeseen, ympäristöön ja ravintoon liittyvää tietoa: Miten sitä voisi parhaiten hyödyntää?

Uuden ajan digipalveluita ja malleja voi tuottaa niin kunta, muu julkisen sektorin toimija kuin yksityinen yrityskin.

Esimerkkejä kehityskohteista ja teemoista:

  • Palveluita käyttävät kansalaiset, joiden elämänlaatua digitalisaatio parantaa
  • Tasavertaisuus ja saavutettavuus: tiedon ja palveluiden ääreen pääsevät kaikki ikään, asuinpaikkaan ja sosiaaliseen asemaan katsomatta.
  • Erilaiset käyttäjäryhmät: miten tuottaa palveluja niille, joille tekniikan käyttö on vaikeampaa
  • Kysymykset yksityisyydestä ja tietoturvasta


Kärkeä koordinoi Digisti Fiksu -hanke:

digisti fiksu
Minttu Räty ja Jussi Linkola / Digisti Fiksu
Kolmen ammattikorkeakoulun yhteinen hanke verkostoi digitaalisten palveluiden parissa työskenteleviä koulutuslaitoksia, järjestöjä, yksityisiä ja julkisia palveluntuottajia.

Verkostossa tehdään tiivistä yhteistyötä ja ideoidaan hankeaihioita kansainvälisiin rahoitushakuihin. Lisäksi selvitetään nuorten, maahanmuuttajien ja ikäihmisten kokemuksia, tarpeita ja odotuksia digitaalisten palveluiden käyttämisen suhteen.

Lisätiedot: Minttu Räty, Laurea

> Lue juttu hankkeen käynnistymisestä