Ihmisten kaupunki

Kehitetään uusia ratkaisuja sujuvaan kaupunkiarkeen yhdistämällä kaupunkikehittämistä, uusia teknologioita, kansalaistoimintaa ja palvelumuotoilua. Avointa dataa hyödyntämällä kehitetään kansalaisia hyödyttäviä digitaalisia ratkaisuja, sovelluksia ja palvelumalleja.

Citizen City. Kuva Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

Mukana voivat olla esimerkiksi:

 • kunnat ja muut julkiset toimijat
 • yritykset
 • rahoittajat
 • kaupunkilaiset, järjestöt ja muut käyttäjälähtöiset toimijat
 • korkeakoulut ja tutkimuslaitokset.

Parhaat ideat viedään eteenpäin innovaatioverkostoissa ja hankkeina. Kaupungit ja asukkaat voivat myös luoda ratkaisuja itse tai osana yhteistyöverkostoa. Kaupunki voi tarjoutua palvelualustaksi tai kaupunkilainen testikätyttäjäksi toteuttajille.

Kehityskohteita ja teemoja:

 • Kaupunkitila ja liikennepalvelut ekosysteeminä ja toiminta-alustana
 • Kaupunki palvelujen mahdollistajana ja palvelualustana
 • Yhteistyö palvelukokonaisuuksissa
 • Palvelukokonaisuuksien uudet innovaatiot, organisoimistavat ja muotoilu
 • Toimivat arjen järjestelmät
 • Tasavertaisuus ja saavutettavuus
 • Toisiaan tukevat teknologiset, organisatoriset ja käyttäjälähtöiset prosessit
 • Kaupunkikehityksen tietomallit, mm. digitieto yhteensopivasti kaikkien aktiiviseen käyttöön
 • Suurten investointien prosessien ja palvelurakenteiden kehittäminen
 • Terveellinen ja hyvä kaupunkiasuminen kokonaisuutena


Kärkeä koordinoi Digisti Fiksu -hanke:

digisti fiksu
Minttu Räty ja Jussi Linkola / Digisti Fiksu

Kolmen ammattikorkeakoulun yhteinen hanke verkostoi digitaalisten palveluiden parissa työskenteleviä koulutuslaitoksia, järjestöjä, yksityisiä ja julkisia palveluntuottajia.

Verkostossa tehdään tiivistä yhteistyötä ja ideoidaan hankeaihioita kansainvälisiin rahoitushakuihin. Lisäksi selvitetään nuorten, maahanmuuttajien ja ikäihmisten kokemuksia, tarpeita ja odotuksia digitaalisten palveluiden käyttämisen suhteen.

Lisätiedot: Minttu Räty, Laurea

> Lue juttu hankkeen käynnistymisestä

Päättyneet koordinointihankkeet:

UUSAIKA – Sujuvan arjen ekosysteemit

Urban Millin hanke laajensi pääkaupunkiseudulla käytössä olleen, innovaatioihin tähtäävän yhteistyön ja kehitysalustojen mallin koko Uudellemaalle.

> Lue lisää

KEVEIN – Kehittämisverkostoista innovaatioalustoiksi

KEVEIN-hankkeessa tutkittiin ja tuettiin kaupunginosien kehittämisverkostojen muodostumista ja niiden sparraamista kohti kekseliäämpää ja oma-aloitteisempaa kehittämisosaamista.

> Lue lisää