Teollisuuden digitaalinen uudistuminen

Alueen yritysten kilpailukykyä parannetaan erilaisia digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä. Digitalisaatiolla voidaan uudistaa toimintatapoja, sisäisiä prosesseja sekä palveluita.

Digitalising industry. Kuva Anni Hanen

Kokonaisuudessa voidaan esimerkiksi:

  • pilotoida erialisia digitalisoinnin ratkaisuja
  • tukea organisaatioiden välistä osaamisen ja kokemusten vaihtoa
  • viestiä ja opastaa digitalisaation mahdollisuuksista pienillekin yrityksille
  • hyödyntää sensori- ja anturiteknologiaa asioiden internet -tyyppisissä ratkaisuissa
  • hyödyntää robotiikan kehitystä tuotantoteknologian ja palvelusektorin uudistamisessa
  • tehdä kansainvälistä yhteistyötä digitalisaation edelläkävijöiden kanssa


Päättyneet koordinaatiohankkeet:

TUDI – Teollisuuden digitaalinen uudistuminen

Techvilla Oy:n hanke muodosti teollisuuden digitaalisia ratkaisuja hyödyntäneen verkoston alan korkeakouluista, tutkimuslaitoksista, yrityksistä ja muista sidosryhmistä.

> Lue lisää

IoTLab – Asioiden internet ja yhteistyö

RFID Lab Finland ry:n hanke verkotti asioiden internettiin liittyviä teknologiayrityksiä, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja yrityskiihdyttämöjä.

> Lue lisää