Terveys ja hyvinvointi

Parannetaan ennakoivaa terveydenhuoltoa sekä lisätään ihmisten hyvinvointia lääketieteen, teknologioiden, hoitoprosessien ja uusien toimintamallien avulla. Helppokäyttöinen teknologia on luonteva osa ihmislähtöisen terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluja.

Health & wellness. Kuva Anni Levonen

Kokonaisuus tuo yhteen:

  • eri tieteenalojen huippuosaajat
  • terveydenhuollon uudet teknologiat
  • moniosaajatiimien toimintamallit
  • hoiva- ja hoitoympäristöjen prosessien osaajat

Kehityskohteita ja teemoja:

  • Terveydenhuollon ja diagnosoinnin uudet teknologiat ja laitteet
  • Sairaaloiden ja hoitolaitosten tarve- ja käyttäjälähtöiset palvelut
  • Omahoito ja terveydenhuolto kotona
  • Ikääntyvän väestön itsenäistä pärjäämistä tukevat ratkaisut
  • Liikunta, urheilu ja fyysinen toimintaympäristö osana hyvinvointia


Päättyneet koordinaatiohankkeet:

Yhdessä terveempi Uusimaa

Laurea-ammattikorkeakoulun hankkeessa parannettiin uusmaalaisen terveys- ja hyvinvointialan kilpailukykyä.

> Lue lisää

HealthSPA – opiskelijat, terveydenhuolto ja yritykset yhteistyössä

HealthSPA ry:n hanke kokosiaa yhteistyöhön Uudenmaan korkeakouluja, startupeja, yrityksiä ja terveydenhuollon toimijoita.

> Lue lisää