Terveys ja hyvinvointi

Human-health-tech

Parannetaan ennakoivaa terveydenhuoltoa sekä lisätään ihmisten hyvinvointia lääketieteen, teknologioiden, hoitoprosessien ja uusien toimintamallien avulla.

Helppokäyttöinen teknologia on luonteva osa ihmislähtöisen terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluja.
Kokonaisuus tuo yhteen:

  • eri tieteenalojen huippuosaajat
  • terveydenhuollon uudet teknologiat
  • moniosaajatiimien toimintamallit
  • hoiva- ja hoitoympäristöjen prosessien osaajat

Kehityskohteita ja teemoja:

  • Terveydenhuollon ja diagnosoinnin uudet teknologiat ja laitteet
  • Sairaaloiden ja hoitolaitosten tarve- ja käyttäjälähtöiset palvelut
  • Omahoito ja terveydenhuolto kotona
  • Ikääntyvän väestön itsenäistä pärjäämistä tukevat ratkaisut
  • Liikunta, urheilu ja fyysinen toimintaympäristö osana hyvinvointia


Kokonaisuutta koordinoi kaksi hanketta:

Yhdessä terveempi Uusimaa

yhdessä terveempi uusimaa
Harri Haapaniemi / Yhdessä terveempi Uusimaa
Laurea-ammattikorkeakoulun hankkeessa parannetaan uusmaalaisen terveys- ja hyvinvointialan kilpailukykyä. Se luo Uudellemaalle toimintamallin, joka helpottaa terveysteknologian uusien ratkaisujen testausta, pilotointia ja validointia.

Toimijoiden osaamista käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa lisätään, ja uusien palveluratkaisujen yhteistä kehittämistä tuetaan. Työ keskittyy itsenäisen terveydenedistämisen ja omahoidon innovaatioihin, joiden luomiseksi haetaan myös kansainvälisiä hankekumppaneita. 

Lisätiedot: Anne Äyväri

HealthSPA – opiskelijat, terveydenhuolto ja yritykset yhteistyössä

health spa
Kenneth Salonius, Hanna Vartia ja Bogdana Gamburg.

HealthSPA ry:n hanke kokoaa yhteen alueen korkeakouluja, startupeja, yrityksiä ja terveydenhuollon toimijoita.

Julkisen terveydenhuollon ja yritysten toimijat nimeävät haasteita ja kehityskohteita, joihin haetaan yhteistyössä ratkaisuja ja innovaatioita. Toimintamalli pilotoidaan hankkeen aikana.

Lisätiedot: Hanna Vartia  ja Kenneth Salonius

> Lue juttu hankkeiden käynnistymisestä