Arkkitehtuuripolitiikalla tavoitellaan laadukasta ympäristöä

Uutelan kanava, kuva Tuula Palaste-EerolaUudenmaan arkkitehtuuripoliittisten tavoitteiden määrittelyllä tuetaan toimivan, viihtyisän, turvallisen ja kauniin rakennetun ympäristön suunnittelua maakuntamme kunnissa. Laadukas rakennettu ympäristö innostaa ja tarjoaa asukkaille elämyksiä. Se luo myös mahdollisuuksia elinkeinoelämälle.

Arkkitehtuuripolitiikassa ajatellaan koko rakentamisen elinkaarta suunnittelusta ja  toteutuksesta ylläpitoon, kehittämiseen ja uudistamiseen. Arkkitehtuuripolitiikan keinoin rakentamiselle luodaan tavoitteet, jotka viestivät mitä asukkaat, päättäjät ja suunnittelijat laadukkaalta rakennetulta ympäristöltä haluavat.

Valtioneuvoston vuonna 1998 hyväksymän Suomen arkkitehtuuripolitiikan mukaan jokaisella kansalaisella on oikeus nauttia hyvästä ympäristöstä ja korkeatasoisesta arkkitehtuurista. Jokaisen julkisen organisaation velvollisuus on toimia siten, että tämä oikeus toteutuu.

Uudenmaan arkkitehtuuripoliittiset tavoitteet tarkistettiin vuoden 2014 aikana ja kiinnostuneet saivat niitä kommentoida. Julkaisussa esitellään maakuntamme rakennetun ympäristön erityispiirteitä ja nykytilaa. Siinä asetetaan myös tavoitteita kehitykselle ja ehdotaan keinoja tavoitteiden saavuttamiseen.

Toivomme, että liitossa tehty työ innostaa kaikkia Uudenmaan kuntia laatimaan omat strategiansa rakennetun ympäristön ja rakentamisen kulttuurin kehittämiseksi ja vaalimiseksi.