Koulutuksen ja osaamisen verkostot erityisen tärkeitä metropolialueella

Opiskelijoita-Kaisatalossa. Kuva Tuula Palaste
Uudenmaan liiton tehtäviin kuuluu koulutuksen edunvalvonta ja alueellisen koulutustarpeen ennakointi. Teemme aktiivisesti työtä sen puolesta, että nuorille olisi tarjolla riittävästi koulutuspaikkoja sekä elinkeinoelämän tarpeisiin riittävästi osaavaa työvoimaa.  

Yhteistyössä Uudenmaan kuntien ja koulutuksen järjestäjien, yrittäjäjärjestöjen, kauppakamarien ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa pyrimme edistämään koulutuksen ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä.

Koulutustarpeen laadullista ja määrällistä ennakointia teemme koulutuspaikkojen suuntaamiseksi niille aloille, joiden osaajista on suurin tarve.

Koulutuksen asiantuntijaryhmä luo vuoropuhelua ja ottaa kantaa

Koulutuksen asiantuntijaryhmä on Uudenmaan koulutuksen järjestäjiä yhteen kokoava elin. Ryhmä toimii foorumina, joka virittää sekä oppilaitosten että koulutusalojen välistä vuoropuhelua.

Ryhmä käsittelee ja ottaa kantaa ajankohtaisiin koulutuksen haasteisiin, kuten koulutustakuuseen ja koulutuksen ennakointiin.

Uudenmaan liitto ammatillisen koulutuksen yhteistyön koordinoijana

Uudenmaan liitto koordinoi ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyötä, jonka tuloksena on syntynyt alueellinen kehittämissuunnitelma (AmKesu).

AmKesu-prosessin tarkoituksena on koulutuksen järjestäjien yhteistyön tiivistäminen, yhteisen tahtotilan luominen sekä Uudenmaan erityishaasteiden ja vahvuuksien esiin tuominen valtakunnallisella tasolla. Tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen tarjonnan vastaamista koulutus- ja työvoimatarpeisiin sekä kehittää koulutuksen ennakointikäytäntöjä.

Koulutuksen järjestäjien yhteistyöllä pyritään myös koulutustakuun toteuttamiseen, eli tarjoamaan koulutuspaikka mahdollisimman monelle nuorelle.

Suunnitelma löytyy Opetushallituksen sivuilta:

> AmKesu