Koulutuksen ja osaamisen verkostot tärkeitä metropolialueella

Opiskelijoita-Kaisatalossa. Kuva Tuula Palaste
Uudenmaan liiton tehtäviin kuuluu koulutuksen edunvalvonta ja alueellisen koulutustarpeen ennakointi. Teemme aktiivisesti työtä sen puolesta, että nuorille olisi tarjolla riittävästi koulutuspaikkoja ja elinkeinoelämän tarpeisiin riittäisi osaavaa työvoimaa.  

Yhteistyössä Uudenmaan kuntien ja koulutuksen järjestäjien, yrittäjäjärjestöjen, kauppakamarien ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa pyrimme lisäämään koulutuksen ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä.

Teemme koulutustarpeen laadullista ja määrällistä ennakointia, jotta koulutuspaikkoja osataan suunnata aloille, joiden osaajia tarvitaan eniten.

Koulutuksen asiantuntijaryhmä luo vuoropuhelua ja ottaa kantaa

Koulutuksen asiantuntijaryhmä kokoaa yhteen Uudenmaan koulutuksen järjestäjiä. Ryhmä virittää vuoropuhelua sekä alueen oppilaitosten että koulutusalojen välille.

Ryhmä käsittelee ja ottaa kantaa ajankohtaisiin koulutuksen haasteisiin, kuten koulutustakuuseen ja koulutuksen ennakointiin.

Uudenmaan liitto ammatillisen koulutuksen yhteistyön koordinoijana

Uudenmaan liitto koordinoi ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyötä, jonka tuloksena on syntynyt alueellinen kehittämissuunnitelma (AmKesu).

AmKesu-prosessin tarkoituksena on koulutuksen järjestäjien yhteistyön tiivistäminen, yhteisen tahtotilan luominen sekä Uudenmaan erityishaasteiden ja vahvuuksien esiin tuominen valtakunnallisella tasolla. Tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen tarjonnan vastaamista koulutus- ja työvoimatarpeisiin sekä kehittää koulutuksen ennakointikäytäntöjä.

Koulutuksen järjestäjien yhteistyöllä pyritään myös koulutustakuun toteuttamiseen, eli tarjoamaan koulutuspaikka mahdollisimman monelle nuorelle.

Suunnitelma löytyy Opetushallituksen sivuilta:

> AmKesu