Rikas kulttuuri – koko maakunnan vahvuus

Uudenmaan liitto on uusmaalaisen kulttuurin edistäjä ja edunvalvoja. Näemme kulttuurin maakunnan vahvuutena ja voimavarana.

Valoteos. Kuva Tuula Palaste

Olemme maakunnallisen kulttuuritiedon kokoaja, tuottaja ja jalostaja. Tuemme Uusimaa-ohjelman mukaisia alueelle tärkeitä hankkeita. Myönnämme maakunnan kehittämisrahaa EU-hankkeiden valmisteluun sekä Uudenmaan älykkään erikoistumisen kärkialoihin. 

Uudenmaan älykkään erikoistumisen viisi kärkeä avaavat monenlaisia kehittämismahdollisuuksia myös kulttuurihankkeille.

> Tutustu Uudenmaan älykkään erikoistumisen kärkiin

Osana metropolipolitiikkaa ja aluekehittämistä verkotamme alueen toimijoita toteuttamaan yhteistä Uudenmaan kulttuuristrategiaa.

Kulttuuristrategian vision mukaan

heittomerkkiUusimaa viestii itsestään luovana ja monipuolisena kulttuurin kasvualustana, jossa luovaan osaamiseen perustuva yritystoiminta vahvistaa alueen elinkeinorakennetta ja työllisyyttä.

Kulttuuri vahvistaa suvaitsevaisuutta, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Taide ja kulttuuri ovat osa yksilöiden hyvinvoinnin perustaa.


Tutustu Uudenmaan kulttuuristrategiaan

Kulttuurin asiantuntijaryhmä tuo alan osaamista aluekehittämiseen

Johdollamme kokoontuva Uudenmaan kulttuurin asiantuntijaryhmä seuraa kulttuuritoimialojen kehitystä, tekee aloitteita kannanotoiksi, toimenpiteiksi ja rahoittajayhteistyössä käsiteltäviksi asioiksi.

Asiantuntijaryhmä edustaa kulttuurin osaamista maakunnan suunnittelussa. Ryhmä koostuu kuntaryhmien ja viranomaistahojen edustajista.

Tutustu ryhmän toimintasuunnitelmaan

Toukokuinen Uusimaa-viikko täynnä tapahtumia

Uudenmaan liitto organisoi Uusimaa-viikon vuosittain toukokuussa. Viikko kokoaa yhteen oppilaitosten, kuntien ja muiden uusmaalaisten toimijoiden tapahtumia sekä nostaa esiin maakunnan hyväksi tehtävää työtä.

Uusimaa-viikko tarjoaa asiaa, ideoita ja tekemistä suurelle yleisölle, päättäjille ja eri alojen asiantuntijoille.


Viikko koostuu viidestä teemapäivästä, jotka ovat

  • ympäristö
  • hyvinvointi
  • kulttuuri ja yhteisöllisyys
  • osaaminen ja koulutus
  • kilpailukyky.

Vuoden 2016 Uusimaa-viikkoa vietetään 9.–13. toukokuuta. Teemana on ”Uusi työ".
 

Tunnustuspalkintoja esimerkillisille toimijoille

Palkitsemme vuosittain uusmaalaisia menestyjiä uusmaalaisten ehdotusten pohjalta. Valinnoilla on jo vuosikymmenten perinteet.

  • Uusimaa-palkinto on tunnustus työstä maakunnan parhaaksi. Haku on avoinna keväisin ja palkinto voidaan myöntää henkilölle, organisaatiolle

    tai muulle taholle. Palkitseminen on Uusimaa-viikon yhteydessä toukokuussa.


Maakuntatunnukset luovat kulttuuri-identiteettiä

Suomen maakunnilla on useita erilaisia maakuntatunnuksia, niin myös Uudellamaalla. Vanhimmat tunnukset ovat maakuntien vaakunat. Nimikkoeläimiä, kasveja ja muita tunnuksia on nimetty viime vuosikymmeninä, viimeisimpänä valittiin maakuntajärvet kansanäänestyksellä vuonna 2011.

Uudenmaan nimikkolintu on mustarastas, maakuntakukka on valkovuokko ja maakuntakala on kuha. Järveksi valittiin Tuusulanjärvi. Lue lisää Uudenmaan symboleista maakuntatunnusten sivulta.