Sujuva ja kestävä liikennejärjestelmä on toimivan yhdyskunnan perusedellytys

Liikennettä, kuva Anni Levonen

Uudenmaan liikennejärjestelmän toimivuus on koko maan elinkeinoelämän kannalta ratkaisevan tärkeää. Uudellamaalla sijaitsee merkittäviä satamia, Helsinki-Vantaan kansainvälinen lentoasema ja kolmannes koko maan työpaikoista. Työssäkäyntialue ulottuu yli 100 kilometrin säteelle Helsingistä.

Uudenmaan liikennejärjestelmän kehittämistarpeet liittyvät toisaalta riittävän väyläkapasiteetin ja joukkoliikennepalveluiden järjestämiseen, mutta toisaalta tarpeeseen vähentää merkittävästi liikenteen ympäristöhaittoja. Henkilöliikenteessä etusijalla ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen.

Kasvava maakunta tarvitsee myös toimivan tieverkoston, sillä kuljetusten on toimittava luotettavasti. Sujuva liikennejärjestelmä houkuttelee alueelle myös uutta yritystoimintaa.

Liikenne on tärkeä osa aluesuunnittelua

Maakuntakaavassa määrittelemme Uudenmaan aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisen suuret linjat ja kehittämistarpeet. Tavoitteena on, että aluerakenne tukeutuu sujuvaan, taloudelliseen ja ympäristön kannalta kestävään liikennejärjestelmään.

Kaavassa osoitetaan liikenteen vaatimat merkittävimmät tilavaraukset, esimerkiksi tiet, radat, satamat ja lentokentät. Niiden tarkempi sijainti ja toteutustapa määritellään kuntien kaavoituksessa ja väyläsuunnittelussa.

> Aluesuunnittelu

Liikennejärjestelmää kehitetään yhteistyössä ja maankäytön tarpeet huomioiden

Liikennejärjestelmäsuunnitelmiin kirjaamme liikennejärjestelmän kehittämistarpeet yhteistyössä kuntien, liikenneviranomaisten ja muiden liikenteeseen keskeisesti vaikuttavien tahojen kanssa.

> Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Uudenmaan liitto vastaa Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadinnasta. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelee Helsingin seudun liikenne HSL.

Liikenne ja sen kehittämistarpeet ovat esillä myös muussa suunnittelutyössämme, kuten Uusimaa-ohjelmassa ja vuosittain laadittavassa toimeenpanosuunnitelmassa.

Hankkeilla ja yhteistyöllä tavoitteet myös toteutuvat

Osallistumme useisiin kansainvälisiin liikenteen suunnittelu- ja kehittämishankkeisiin. Rahoitamme ja käynnistämme myös itse maakunnan ja sen kuntien kannalta tarpeellisia kehittämishankkeita.

Liiton tärkeä tehtävä on edustaa Uudenmaan kuntia valtion vetovastuulla olevissa hankkeissa ja osallistua Uuttamaata koskevaan liikennepoliittiseen keskusteluun.

Uudenmaan liiton liikenneryhmässä kunnat ja liikennealan viranomaiset vaihtavat tietoa liikenteen ajankohtaisista asioista. Kunnilla on paljon paikallista tietoa ja ympäristöviranomaisen asema monissa ympäristöasioissa.

Uudenmaan ELY-keskus, Liikennevirasto, HSL  ja ministeriöt ovat kuntien ohella tärkeitä yhteistyökumppaneitamme.