Uusimaa on Suomen monikulttuurisin alue

Lapset. Kuva Tuula Palaste

Vieraskielinen väestö on Suomessa keskittynyt Uudellemaalle. Alueella asuu yli puolet Suomen ulkomaalaisista. Taloudellinen ja henkinen kasvu sekä toimiva arki edellyttävät sosiaalisesti eheää ja monikulttuurista toiminta- ja elinympäristöä.

Onnistunut kotoutuminen on haaste ja mahdollisuus

Uudenmaan liitto on laatinut kaksisuuntaisen kotoutumisen tavoiteohjelman. Siinä kootaan yhteen keinot, joiden avulla maahanmuuttajien kotoutuminen Uudellemaalle onnistuu.

Onnistunut kotoutuminen on kaksisuuntaista: maahanmuuttajia integroituu osaksi suomalaista yhteiskuntaa samalla, kun yhteiskunta muuttuu monikulttuurisemmaksi.

Maahanmuuttajat ovat äidinkielen, kielitaidon, kulttuuritaustan, koulutustason ja monen muunkin asian suhteen hyvin monimuotoinen ryhmä. Kotoutumisessa tärkeää ovat kieli- ja ammattitaito sekä suomalaisen yhteiskunnan tuntemus.

Sopivaa kieli- ja muuta koulutusta on oltava tarjolla heti, kun maahanmuuttaja saapuu Suomeen. Koulutukselle on myös turvattava riittävät määrärahat.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä vapaan sivistystyön toimet edistävät juurtumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja auttavat ehkäisemään maahanmuuttajien syrjäytymistä.

> Tutustu kaksisuuntaisen kotoutumisen tavoiteohjelmaan (pdf)