Uusimaa on maamme matkailun keskus

Kuvausta. Kuva Tuula Palaste

Uusimaa on valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti merkittävä matkailun keskus.

Monimuotoisuus on maakuntamme rikkaus. Uudeltamaalta löytyy niin urbaania sykettä kuin järviä, merta, saaristoa, erämaata ja maaseudun rauhaa. Maakunnan matkailuvaltteja ovat lisäksi Suomen vanhimmat kaupungit ja runsas tapahtumatarjonta.

Asiantuntijaryhmä kehittämisen tukena

Aluekehitysviranomaisena kokoamme maakunnan matkailutoimijat yhteistyöhön edistämään matkailuelinkeinoa. Johdollamme kokoontuva Uudenmaan matkailun asiantuntijaryhmä seuraa matkailuelinkeinon kehitystä sekä tekee aloitteita kannanotoiksi, toimenpiteiksi ja rahoittajayhteistyössä käsiteltäviksi asioiksi.

Asiantuntijaryhmä edustaa matkailuelikeinon osaamista maakunnan suunnittelussa. Ryhmä koostuu kuntaryhmien ja viranomaistahojen edustajista.

Rahoitusta maakunnallisille matkailuhankkeille

Tuemme Uusimaa-ohjelman mukaisia alueelle tärkeitä hankkeita. Vuonna 2015 myönnämme maakunnan kehittämisrahaa EU-hankkeiden valmisteluun sekä Uudenmaan älykkään erikoistumisen kärkialoihin.

Uudenmaan älykkään erikoistumisen viisi kärkeä avaavat monenlaisia kehittämismahdollisuuksia. Matkailuelinkeino on mainittu strategiassa etenkin neljännen kärjen yhteydessä, mutta alan hankkeita voi hyvin rakentaa myös muiden kärkien ympärille.

> Tutustu Uudenmaan älykkään erikoistumisen kärkiin


Materiaaleja matkailutoimijoiden tueksi

Matkailu Uusimaa-tietopankissa

Tuotamme Uusimaa-tietopankkiin tilastotietoja ja selvityksiä Uudenmaan matkailusta suhteessa Suomen muihin merkittäviin matkailualueisiin.

> Tutustu tietopankin matkailu-teemaan


Uudenmaan matkailun markkinointivideot

Uudenmaan matkailumarkkinoinnin tueksi on teetetty kuusi markkinointivideota eri teemoista.

Videot on julkaistu Visit Helsinki Regionin YouTube-kanavalla osana Uudenmaan liiton TouNet-matkailuhanketta. Hanke päättyi syksyllä 2014.