Uusimaa-ohjelma 2.0 on nyt täällä!


Vaikuta Uudenmaan tulevaisuuteen!

Maakuntahallitus hyväksyi 25.9. kokouksessaan vilkkaan keskustelun jälkeen Uusimaa-ohjelma 2.0:n asetettavaksi nähtäville ja lähetettäväksi lausunnoille.

Maakuntaohjelma kuvastaa yhteistä tahtoamme tulevaisuuden suunnasta. Tulevaisuudesta, jonka sinä teet yhdessä muiden kanssa. Nyt on sinun aikasi vaikuttaa kommentoimalla ohjelmaa.

Maakuntaohjelman ja ympäristöselostuksen lausuntoaika on 27.9.–2.11.2017.

> Tutustu Uusimaa-ohjelmaan (pdf, 8 MB)

> Ympäristöselostus (pdf)

Asiakirjoista voi antaa palautetta 2.11.2017 klo 12 asti sähköpostilla osoitteeseen: toimisto@uudenmaanliitto.fi. Pyydämme lähettämään lausunnon sekä pdf-dokumenttina että Word-tiedostona. Tämä helpottaa meitä suuresti lausuntojen yhteenvedon laadinnassa.

Asiakirjat ovat myös nähtävillä virka-aikana Uudenmaan liiton toimistossa, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki. Voit myös tilata ohjelmasta kopion Uudenmaan liitosta.

Uusimaa-ohjelma viimeistellään vuoden 2017 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy lopullisen ohjelman joulukuussa.

Uusimaa-ohjelma-2.0
Helsinki Region 2050 – Cool & the most Vibrant region in Europe

Tulevaisuuden Uusimaa haluaa olla Euroopan virkein ja viilein alue vuonna 2050. Uudenmaan virkeys kuvastuu aktiivisuutena, teknologisina innovaatioina ja edelläkävijyytenä, yrittäjähenkisyytenä sekä eloisana kaupunkikulttuurina. Alueen viileys näkyy ilmastoviisautena, matkailun kasvuna ja positiivisena ilmapiirinä.

Uutta visiota kohti kurotetaan kolmen strategisen painopisteen avulla. Teemme valintoja, joiden ansiosta ihmiset ovat osaavia ja hyvinvoivia, bisnes menestyy vastuullisesti ja maakunta on ilmastoviisas sekä monimuotoinen ympäristöltään.

Heittomerkki
Tulevaisuuden Uudellamaalla ihmiset ovat osaavia ja hyvinvoivia, bisnes menestyy vastuullisesti ja maakunta on ilmastoviisas sekä monimuotoinen ympäristöltään.


Ohjelmakauden (2018–2021) aikana strategisia painopisteitä kohti kuljetaan asettamalla tarkempia tavoitteita, joita toteutetaan eri toimenpiteillä. Tällä hetkellä uuden ohjelman visio, strategiset painopisteet ja tavoitteet näyttävät tältä:

Strategiset tavoitteetKuva suurenee klikkaamalla

Mistä on kyse?

Uusimaa-ohjelmassa etsitään aluekehittämisen uusia linjoja ja pyritään kohti koko maakunnan kattavaa strategiaa. Maakuntaohjelma on aluekehityslain mukainen suunnitelma, jolla ohjataan aluekehityksen resurssien kohdentamista ja maakunnassa toimivien kehittämisorganisaatioiden toimintaa.

Uusimaa-ohjelma 2.0 tehdään vuosille 2018–2021. Se sisältää maakunnan pitkän aikavälin vision ja painopisteet sekä tavoitteet tulevalle ohjelmakaudelle. Samalla se on ensiaskel kohti uutta, vuonna 2020 aloittavaa maakuntahallintoa sekä sen strategia- ja visiotyötä.

Ohjelma perustuu maakunnan toimijoiden vahvuuksiin. Valinnat pohjaavat syksyllä 2016 toteutetun tulevaisuustarkastelun tuloksiin.

Uusimaa-ohjelman on laatinut Uudenmaan liitto yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen, alueen kuntien, yritysten, koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä järjestöjen kanssa.


Vanha ohjelma voimassa vuoden loppuun


Tällä hetkellä voimassa oleva maakuntaohjelma on tehty vuosille 2014–2017. Suhteessa siihen uudessa ohjelmassa korostuvat etenkin yhteydet Eurooppaan sekä ihmisten ja luonnon hyvinvointi.

> Tutustu edelliseen Uusimaa-ohjelmaan vuosille 2014–2017