BRIDGES – Biotalouden hyvät käytännöt jakoon

lasiseinä. Kuva Tuula Palaste

Uudenmaan liitto on yksi yhdeksästä partnerista BRIDGES-hankkeessa (Bridging Competence infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions), jota EU:n Interreg Europe -ohjelma rahoittaa.

BRIDGES-hankkeessa jalkautetaan eurooppalaisia älykkään erikoistumisen strategioita. Erityisesti keskitytään biotalouden kasvumahdollisuuksiin ja cleantech-teemaan.

Osa hankkeen partnereista edustaa niin sanottuja innovaatioiden edelläkävijäalueita, osa vähemmän edistyneitä alueita. Edelläkävijäalueilla, kuten Uudellamaalla, pyritään vahvistamaan alueen tutkimus- ja erikoistumisalueita. Hyviksi havaitut käytännöt jaetaan partnerien kesken, ja niiden pohjalta laaditaan alueelliset toimintasuunnitelmat.

Viisi vuotta (2016–2021) kestävän hankkeen vetäjä on Kainuun Etu Oy, ja mukana on partnereita Puolasta, Kreikasta, Sloveniasta, Unkarista ja Espanjasta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2 miljoonaa euroa.