Climate-KIC innovoi vähähiilistä Uuttamaata


Climate-KIC kuutio

Uusimaa on jäsenenä EU:n Climate-KIC-ohjelmassa, joka tukee vähähiilisyyteen liittyvää innovointia ja sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Kyseessä on Euroopan suurin ilmastonmuutokseen keskittyvä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuusohjelma.

Ohjelma virittää yhteistyötä julkishallinnon, tutkimuksen, yritysmaailman ja koulutussektorin välille. Ohjelman kautta on mahdollisuus käynnistää ja osallistua innovaatiohankkeisiin, saada tukea yrittäjyystoimintaan sekä osallistua laadukkaisiin ja monipuolisiin koulutuksiin ja työjaksoihin.

Uudenmaan liitto ja Aalto-yliopisto koordinoinat Climate-KIC-toimintaa Uudellamaalla. Kotimaisista toimijoista mukana ovat esimerkiksi Helsingin kaupunki, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Green Net Finland, Suomen Ympäristökeskus ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Toiminta saa rahoitusta Climate-KIC-ohjelmalta.

Climate-KIC toteuttaa Uusimaa-ohjelman tavoitteita vahvistamalla uusmaalaisia innovaatiomahdollisuuksia ja pureutumalla hiilineutraaliuden mahdollisuuksiin.


1. Pioneers into Practice -työjakso

Pioneers into Practice on Euroopan ainut työjakso-ohjelma, joka on tarkoitettu ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja sopeutumisen asiantuntijoille. Asiantuntijat osallistuvat yhteen 4-6 viikon mittaiseen työjaksoon joko Uudellamaalla tai ulkomailla. Ennen työjaksoa ja sen jälkeen saadaan valmennusta muutosajatteluun ja ratkotaan käytännön ilmastohaastetta pienryhmässä.

Työjaksolle haetaan sekä uusmaalaisia ammattilaisia että heitä vastaanottavia organisaatioita. Osallistuja saa työjaksolta sektorit ylittävää kokemusta sekä uusia verkostoja. Organisaatiolle työjakso tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa pieni projekti, luoda verkostoja sekä saada uutta näkemystä ammattilaiselta, joka toimii eri sektorilla kuin organisaatio itse.

Asiantuntijoiden ja organisaatioiden haku työjaksoille on päättynyt.

Lisätietoja
> Pioneers into Practice
> Hakulomakkeet


Työjakson alustava aikataulu 2016

  • Asiantuntijoiden haku päättyy 3.5.
  • Organisaatioiden haku päättyy 1.6.
  • Verkkovalmennus asiantuntijoille touko-kesäkuussa
  • Aloitustyöpaja asiantuntijoille 13.–15.6.
  • 4-6 viikon pituinen työjakso syys-lokakuu
  • Kansainvälinen työpaja asiantuntijoille 6.10.

  • Päätöstyöpaja asiantuntijoille 16.–17.11.


Lisätiedot ammattilaiselle

Jaksolle voivat osallistua uusmaalaiset julkisen ja yksityisen sektorin asiantuntijat, yrittäjät ja tutkijat. Paikkoja on auki 10 hakijalle.

Ohjelmaan kuuluu yksi 4-6 viikon mittainen työjakso, joka suoritetaan syys-lokakuussa joko Uudellamaalla tai jossakin muussa ohjelmaan osallistuvassa maassa Euroopassa. Kokonaisuuteen kuuluu myös verkkovalmennusta, työpajoja ja pienryhmässä tehtävä projekti, joihin osallistumiseen tarvitaan aikaa varsinaisen työjakson lisäksi.

Matka- ja majoituskuluja rahoitetaan enintään 2000 € / henkilö. Osallistumiseen on hyvä varautua taloudellisesti etukäteen.


Lisätiedot organisaatiolle

Työjaksolle haetaan yksityisiä, julkisia ja kolmannen sektorin organisaatioita Uudeltamaalta.

Organisaatiot saavat ilmastonmuutoksen asiantuntijan työskentelemään kanssaan 4-6 viikoksi syys-lokakuussa 2016. Asiantuntija voi olla uusmaalainen tai muualta Euroopasta tuleva. Työjaksoon sisältyvien tehtävien on liityttävä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai siihen sopeutumiseen.

Organisaatio tarjoaa ammattilaiselle työtilan ja -välineet sekä perehdytystä ja tukea tehtävän mukaan. Organisaatiolle ei synny palkkakustannuksia, mutta pieniä kustannuksia voi aiheutua esimerkiksi työvälineistä tai mahdollisista tehtäviin liittyvistä matkoista.


Esimerkkejä aiemmilla työjaksoilla tehdyistä projekteista2. Vähähiilisyyteen tähtäävät hankkeet

Climate-KIC:n jäsenillä, kuten Uudenmaan liitolla on yhdessä kumppaniensa kanssa mahdollisuus osallistua Climate-KIC:n hankkeisiin. Hankkeet vaihtelevat usean vuoden pituisista lippulaiva- ja demonstraatiohankkeista lyhyisiin innovaatio- ja pilotointihankkeisiin.

Hankkeiden tavoitteena on löytää markkinoita ilmastomuutoksen hillintää ja sopeutumista edistäville uusille toiminnoille ja yrityksille sekä edistää toteuttamista. Esimerkiksi LoCaL-lippulaivahankkeella pyritään saamaan lisää ilmastorahoitusta kaupunkeihin kehittämällä sijoittajille sopivia kohteita.

Lisätietoja
> Climate-KIC projektit
> LoCaL-ohjelma


3. Tukea startup-yrityksille ja yritysideoille

Ilmastonmuutosta ehkäisevää tai siihen sopeutuvaa liiketoimintaa innovoiville startup-yrityksille tarjotaan valmennusta ja verkostoitumismahdollisuuksia kiihdyttämössä. Vastaavaa toimintaa suunnittelevat tahot saavat valmennusta ja pääsevät testaamaan yritysideaansa kolmivaiheisessa ClimateLaunchpad -kilpailussa.

Kiihdyttämön toiminnasta vastaa Aalto-yliopisto ja ClimateLaunchpad -kilpailusta Demos Helsinki yhdessä muun muassa Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin kanssa.

Lisätietoja
> ClimateLaunchpad
> Kiihdyttämöohjelma


4. Koulutusta asiantuntijoille ja kesäkouluja tohtorikoulutettaville

Uusmaalaiset ilmastonmuutoksen hillinnän asiantuntijat voivat hakeutua kursseille ja koulutuksiin ympäri Eurooppaa. Tarjolla on lyhytkursseja, viikon mittaisia syventäviä koulutuksia ja alan parhaiden asiantuntijoiden luentoja.

Alan tohtorikoulutettaville tarjolla on reilun viikon mittaisia kesäkouluja Euroopassa.

Lisätietoja
> Masterclass – parhaiden asiantuntijoiden luentoja
> Tohtorikoulutettavien kesäkoulut


Palaa otsikoihin