Climate-KIC innovoi vähähiilistä Uuttamaata

Climate-KIC kuutioUusimaa on jäsenenä EU:n Climate-KIC-ohjelmassa, joka tukee vähähiilisyyteen liittyvää innovointia ja sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Kyseessä on Euroopan suurin ilmastonmuutokseen keskittyvä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuusohjelma.

Ohjelma virittää yhteistyötä julkishallinnon, tutkimuksen, yritysmaailman ja koulutussektorin välille sekä tarjoaa mahdollisuuden osallistua koulutuksiin ja työjaksoihin.

Työjaksoja ja koulutusta ilmastonmuutoksen asiantuntijoille

Ilmastonmuutos vaatii uudenlaisia ratkaisuja ja uudenlaista ajattelua. Pioneers into Practice -ohjelma (PiP) tarjoaa asiantuntijoille mahdollisuuden koulutukseen ja työjaksoon ulkomaisessa organisaatiossa. Suomalaiset organisaatiot saavat mahdollisuuden kouluttaa omia asiantuntijoitaan ja ottaa vastaan ulkomaisia asiantuntijoita. Ohjelmassa tärkeitä ovat uudenlaiset ratkaisut ja murrosajattelu sekä eri alojen asiantuntijoiden ja eri sektoreiden törmäyttäminen.

Pioneers into Practice on Euroopan työjakso-ohjelma, joka on tarkoitettu ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja sopeutumisen asiantuntijoille. Uudenmaan liitto on ollut mukana organisoimassa työjaksoa uusmaalaisille asiantuntijoille ja työnantajille vuodesta 2014.

Vuonna 2018 toiminnan käytännön organisoinnista vastaa Tyrsky-Konsultointi.

Lisäksi uusmaalaiset ilmastonmuutoksen hillinnän asiantuntijat voivat hakeutua kursseille ja koulutuksiin ympäri Eurooppaa. Tarjolla on lyhytkursseja, viikon mittaisia syventäviä koulutuksia ja alan parhaiden asiantuntijoiden luentoja. Alan tohtorikoulutettaville tarjolla on reilun viikon mittaisia kesäkouluja Euroopassa.

Vähähiilisyyteen tähtäävät hankkeet

Climate-KIC-jäsenillä on mahdollisuus osallistua Climate-KIC:n hankkeisiin. Hankkeet vaihtelevat usean vuoden pituisista lippulaiva- ja demonstraatiohankkeista lyhyisiin innovaatio- ja pilotointihankkeisiin.

Hankkeiden tavoitteena on löytää markkinoita ilmastomuutoksen hillintää ja sopeutumista edistäville uusille toiminnoille ja yrityksille. Esimerkiksi LoCaL-lippulaivahankkeella pyritään saamaan lisää ilmastorahoitusta kaupunkeihin kehittämällä sijoittajille sopivia kohteita.

Tukea startup-yrityksille ja yritysideoille

Ilmastonmuutosta ehkäisevää tai siihen sopeutuvaa liiketoimintaa innovoiville startup-yrityksille tarjotaan valmennusta ja verkostoitumismahdollisuuksia kiihdyttämössä. Vastaavaa toimintaa suunnittelevat tahot saavat valmennusta ja pääsevät testaamaan yritysideaansa kolmivaiheisessa Climate Launchpad -kilpailussa.

Kiihdyttämön toiminnasta ja ClimateLaunchpad-kilpailusta vastaa Aalto-yliopisto.