Hyvän asumisen työkalupakista välineitä parempaan asumiseen

Eiranranta. Kuva Tuula PalasteHyvän asumisen työkalupakki -hanke selvittää, tarvitaanko Uudellemaalle asuntoasioista vastaava seudullinen toimija ja mitkä olisivat sen tehtävät. Samalla rakennetaan kunnille välineitä toimivampaan asumispolitiikkaan.

Uudenmaan liiton hanke käynnistyi vuoden 2015 alussa ja kestää maaliskuun loppuun 2017.


Hankkeeseen on valittu neljä teemallista työpakettia, joita työstämällä selvitetään tarvetta asuntoasioista huolehtivalle seudulliselle toimijalle. Tarkoituksena on

  • parantaa täydennysrakentamisen edellytyksiä
  • auttaa kuntia huomioimaan asumisen muuttuvat tarpeet
  • vaikuttaa asumisen laadun ja hinnan parempaan kohtaamiseen
  • edistää kilpailua asuntorakentamisessa.

Hyvän asumisen työkalupakki -hanke nivoutuu myös kiinteästi osaksi Uudenmaan liitossa tehtävää maapolitiikan työtä.

Hyvän asumisen työkalupakki -hanke

Kuva suurenee klikkaamalla

Hankkeen toimenpiteet:

  • Kunnille sekä kiinteistö- ja rakennusalan edustajille tehdään kyselyjä neljään työpakettiin liittyvistä muutos- ja kehittämistarpeista
  • Maakunnan keskeisille asumistoimijoille järjestetään työpaketteihin liittyviä tapahtumia ja työpajoja, joissa haetaan yhteisiä näkemyksiä ja ratkaisuja
  • Hyödyllistä materiaalia kuten hyviä käytäntöjä kootaan ja jaetaan kuntien ja muiden asumistoimijoiden käyttöön
  • Alan toimijoiden välisen keskustelun ja vuoropuhelun kautta hahmotetaan, onko seudulliselle toimijalle tarvetta

Hyvän asumisen työkalupakki -hanke toteuttaa Uusimaa-ohjelman tavoitetta lisätä kohtuuhintaista ja erilaisiin elämäntilanteisiin sopivaa asuntotuotantoa maakunnassa. Hanke toteutetaan maakunnan kehittämisrahalla ja Uudenmaan liiton omalla rahoituksella.

Teemme tiivistä yhteistyötä maakunnan asumistoimijoiden kanssa. Lisäksi yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa on yhteistyötä asumiseen liittyvien hankkeiden ja tutkimustyön saralla.