Nopea laajakaista; rakentamishankkeisiin tukea

valokuitu

Uudenmaan liitto on mukana valtakunnallisessa Nopea laajakaista -hankkeessa. Hankkeessa pyritään varmistamaan valtion tuen avulla nopeiden laajakaistaverkkojen rakentaminen alueilla, jotka nykyisin jäävät markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle. Tehtävänämme on kartoittaa sopivia tukikohteita Uudenmaan alueelta.

Tavoitteena on, että vuoden 2019 loppuun mennessä lähes jokainen suomalainen on enintään kahden kilometrin etäisyydellä nopeasta laajakaistaverkosta.

Nopea yhteys antaa yhdenvertaiset mahdollisuudet ammatin harjoittamiseen asuinpaikasta riippumatta. Kansalaisille tarjoutuu Internet-yhteyden lisäksi myös monia uusia palveluja.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee parhaillaan uudistusta laajakaistarakentamisen tukea koskevaan lakiin. Lakimuutoksella helpotetaan laajakaistahankkeiden tukiehtoja, jotta teleyritykset kiinnostuisivat hankkeista.

Kunnat avainasemassa

Kuntien rooli hankkeiden käynnistämisessä on ratkaiseva, sillä valtion ohella kuituverkkojen toteuttamiseen tarvitaan myös kuntarahoitusta. Uudellamaalla hankkeeseen mukaan lähtevät kunnat ovat maksaneet 33 prosenttia kustannuksista.

Laajakaistatukea kannattaa hakea uuden lainmuutoksen tultua voimaan. Mahdollisuus tukeen on vuoden 2019 loppuun asti. Hanke-ehdotuksia voivat jättää operaattoreiden lisäksi pienet osuuskunnat ja muut paikalliset toteuttajat.

Tällä hetkellä Uudellamaalla rakennetaan Raaseporin Bromarv–Tenholan-alueen kuituverkkoa. Porvoon Emäsalon laajakaistahanke valmistui vuonna 2013.