NSB CoRe – Pohjanmeri–Itämeri-liikennekäytävästä kokonaisuus

NSB CoRe logokuvaUudenmaan liiton johdolla valmisteltu liikenne- ja kasvukäytävähanke North Sea Baltic Connector of Regions (NSB CoRe) sai 2,6 miljoonan euron rahoituksen EU:n Itämeren alueen Interreg-ohjelmasta 2014–2020.

Hankkeessa kehitetään Pohjanmeri–Itämeri TEN-T-käytävän liikennettä ja maankäyttöä siten, että liikenneinvestoinneista saataisiin mahdollisimman suuri hyöty. Tavoitteena on, että yksittäisten kaupunkien nauhasta muodostuu toiminnallisesti yhtenäinen kokonaisuus.

Uudenmaan liiton intressissä on myös parantaa Uudenmaan kansainvälisiä liikenneyhteyksiä sekä maamme saavutettavuutta.

Hanke tuottaa suosituksia liikennepolitiikan päätöksentekijöille ja organisoi näitä koskevaa keskustelua sekä välittää ruohonjuuritason työn tulokset ja näkemykset päätöksentekijöille liikenne- ja aluekehityksen eri tasoilla.

Hankkeessa on neljä pääteemaa:

  • Tavaraliikenteen intermodaalilogistiikka, eli eri kuljetustapojen yhdistely kuljetusketjuissa
  • Käytävän kaupunkien välinen pitkän matkan työmatkaliikenne
  • Koko käytävän laajuinen aluesuunnittelu, joka tähtää itäisen Itämeren alueen yhteiseen liikenteen ja aluekehityksen strategiaan
  • Rail Baltica -ratayhteyden brändäys

Kolmivuotinen laaja hanke

Kolme vuotta kestävän NSB CoRe -hankkeen kokonaisbudjetti on 3,3 miljoonaa euroa. Mukana on kaikkiaan kuusitoista partneria Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Saksasta. Suomesta osallistuvat Uudenmaan liiton lisäksi Helsingin kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki, Merenkurkun neuvosto sekä logistiikkakeskusklusteri Limowa.

Hanketta tukee neljäkymmentä liitännäispartneria, kumppanimaiden lisäksi Hollannista, Ruotsista ja Venäjältä. Liitännäispartnereina on kaupunkeja, maakuntia, ministeriöitä sekä liikenne- ja logistiikka-alan yrityksiä.