Päättyneitä hankkeita

Aita. Kuva Anni Levonen

Näille sivuille on koottu Uudenmaan liiton jo päättyneitä hankkeita ja niiden materiaaleja vapaasti hyödynnettäväksi.

AJA-hankkeessa luotiin Espoon Suurpellon asukkaiden ja toimijoiden kanssa yhteistyössä käyttäjätiedon keräämisen malli asuinalueiden palvelujen kehittämiseksi.

Energianeuvontahankkeessa järjestettiin käytännönläheistä neuvontaa maakunnan asukkaille ja rakentajille.

EXPAT-hanke tuki kansainvälisten osaajien kotoutumista Uudellemaalle ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Hyvän asumisen työkalupakki -hanke selvitti asumisen asioiden hoitamiseen keskittyvän maakunnallisen toimijan tarvetta ja tehtäviä.

KESTI-hankkeessa edistettiin uudenlaisten kestävien teknologioiden ja menetelmien soveltamista aluerakentamisessa.

Kesäduuni Uudellamaalla 2014 -kampanjassa kannustettiin Uudenmaan kuntia, yrityksiä muita työnantajia tarjoamaan kesätöitä maakunnan nuorille.

NOSTRA-hanke kokosi yhteen eurooppalaisten salmialueiden hyviä käytäntöjä toimivista liikenneyhteyksistä, alueiden välisestä yhteishallinnosta ja sujuvasta liikenteestä.

TouNet-hanke kehitti Etelä-Suomen matkailutoimijoiden yhteistyötä ja matkailuliiketoimintaa.

VEDET-hankkeen avulla haimme vauhtia vesiensuojeluun ja eri tahojen yhteistoimintaan vuosina.

Yhdessä koulutustakuuseen -hanke selvitti, miten Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjät toteuttivat nuorten koulutustakuuta.

Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian koordianaatiohankkeita olivat HealthSPA, IoTLab, KEVEIN, TUDI, UUSAIKA ja Yhdessä terveempi Uusimaa.