Päättyneitä hankkeita

Aita. Kuva Anni Levonen

Näille sivuille on koottu Uudenmaan liiton jo päättyneitä hankkeita ja niiden materiaaleja vapaasti hyödynnettäväksi.

KESTI-hankkeessa 2012-2014 edistettiin uudenlaisten kestävien teknologioiden ja menetelmien soveltamista aluerakentamisessa.

TouNet-hanke 2012-2014 kehitti Etelä-Suomen matkailutoimijoiden yhteistyötä ja matkailuliiketoimintaa.

Kesäduuni Uudellamaalla 2014 -kampanjassa kannustettiin Uudenmaan kuntia, yrityksiä muita työnantajia tarjoamaan kesätöitä maakunnan nuorille.

AJA-hankkeessa 1.1.2012-31.5.2014 luotiin Espoon Suurpellon asukkaiden ja toimijoiden kanssa yhteistyössä käyttäjätiedon keräämisen malli asuinalueiden palveluiden kehittämiseksi.

EXPAT-hanke 2012-2013 tuki kansainvälisten osaajien kotoutumista Uudellemaalle ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

VEDET-hankkeen avulla haimme vauhtia vesiensuojeluun ja eri tahojen yhteistoimintaan vuosina 2013–2016.

Yhdessä koulutustakuuseen -hanke selvitti vuosina 2015–2017, miten Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjät toteuttivat nuorten koulutustakuuta.