AJA-hankkeessa asukkaat käyttivät ja arvioivat huipputeknologiaa

AJA oli Espoon Suurpellossa 1.1.2012–31.5.2014 toteutettu hanke, jossa luotiin toimiva käyttäjätiedon keräämisen malli asuinalueiden palveluiden kehittämiseksi. Malli luotiin yhteistyössä alueen asukkaiden, kaupungin ja yritysten kanssa palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.

Hankkeessa testattiin erilaisia käyttäjätiedon keruumenetelmiä asukkaiden ja yritysten kanssa. Parhaat menetelmät poimittiin ja niistä muokattiin toimintamalli, joka on hankkeen jälkeen siirrettävissä myös muille samankaltaisille alueille.

Uudenmaan liitto hallinnoi hanketta. Aiemmin hallinnoijana toimi Culminatum Innovation Oy Ltd. Mukana hankkeessa olivat myös asukkaiden perustama Suurpelto-seura, Espoon kaupungin Suurpelto-projekti, Suurpellon markkinointi Oy sekä alueella toimivat yritykset. AJA oli osahanke EAKR-rahoitteisessa Tetraedri-hankekokonaisuudessa.

Tutustu hankkeen loppujulkaisuun:

Katso video hankkeen tuloksista

Hankkeesta ja sen tuloksista tehtiin Suurpellon tarina – Palvelumuotoilu asuinalueen kehittämisessä -viedoesitys. Hieman yli 20 minuutin pituinen video esittelee  hankkeen ja sen tulokset helpossa ja havainnollisessa muodossa.