Climate-KIC innovoi vähähiilistä Uuttamaata

Climate-KIC kuutio
Uusimaa on jäsenenä EU:n Climate-KIC-ohjelmassa, joka tukee vähähiilisyyteen liittyvää innovointia ja sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Kyseessä on Euroopan suurin ilmastonmuutokseen keskittyvä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuusohjelma.

Ohjelma virittää yhteistyötä julkishallinnon, tutkimuksen, yritysmaailman ja koulutussektorin välille sekä tarjoaa mahdollisuuden osallistua koulutuksiin ja työjaksoihin.

Pioneers into Practice

Pioneers into Practice on Euroopan työjakso-ohjelma, joka on tarkoitettu ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja sopeutumisen asiantuntijoille. Uudenmaan liitto oli mukana organisoimassa työjaksoa uusmaalaisille asiantuntijoille ja työnanajille vuosina 2014–2016. Hankkeen nimi oli Climate-KIC Pineers into Practice.

Vuonna 2017 työjaksolle osallistuu Uudeltamaalta isäntäorganisaatioita, jotka ottavat vastaan kansainvälisiä asiantuntijoita. Toiminnan organisoinnista vastaa Tyrsky-Konsultointi.

Lisätietoja:
> Pioneers into Practice (englanniksi)

Vähähiilisyyteen tähtäävät hankkeet

Climate-KIC-jäsenillä on mahdollisuus osallistua Climate-KIC:n hankkeisiin. Hankkeet vaihtelevat usean vuoden pituisista lippulaiva- ja demonstraatiohankkeista lyhyisiin innovaatio- ja pilotointihankkeisiin.

Hankkeiden tavoitteena on löytää markkinoita ilmastomuutoksen hillintää ja sopeutumista edistäville uusille toiminnoille ja yrityksille. Esimerkiksi LoCaL-lippulaivahankkeella pyritään saamaan lisää ilmastorahoitusta kaupunkeihin kehittämällä sijoittajille sopivia kohteita.

Lisätietoja:
> Climate-KIC projektit
> LoCaL-ohjelma

Tukea startup-yrityksille ja yritysideoille

Ilmastonmuutosta ehkäisevää tai siihen sopeutuvaa liiketoimintaa innovoiville startup-yrityksille tarjotaan valmennusta ja verkostoitumismahdollisuuksia kiihdyttämössä. Vastaavaa toimintaa suunnittelevat tahot saavat valmennusta ja pääsevät testaamaan yritysideaansa kolmivaiheisessa ClimateLaunchpad -kilpailussa.

Kiihdyttämön toiminnasta vastaa Aalto-yliopisto ja ClimateLaunchpad -kilpailusta Demos Helsinki yhdessä muun muassa Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin kanssa.

Lisätietoja:
> ClimateLaunchpad
> Kiihdyttämöohjelma

Koulutusta asiantuntijoille ja kesäkouluja tohtorikoulutettaville

Uusmaalaiset ilmastonmuutoksen hillinnän asiantuntijat voivat hakeutua kursseille ja koulutuksiin ympäri Eurooppaa. Tarjolla on lyhytkursseja, viikon mittaisia syventäviä koulutuksia ja alan parhaiden asiantuntijoiden luentoja.

Alan tohtorikoulutettaville tarjolla on reilun viikon mittaisia kesäkouluja Euroopassa.

Lisätietoja:
> Masterclass – parhaiden asiantuntijoiden luentoja