TouNet-hanke toi potkua Etelä-Suomen matkailuun

Auringossa. Kuva Tuula PalasteTouNet oli ylimaakunnallinen matkailuhanke, joka kehitti Etelä-Suomen matkailutoimijoiden yhteistyötä ja matkailuliiketoimintaa sekä tutki matkailun vaikutuksia alueen talouteen ja työllisyyteen.

Etelä-Suomen matkailutoimijat yhteistyössä Tourism Network -osahankkeessa

Uudenmaan liiton hallinnoimassa Tourism Network -osahankkeessa Etelä-Suomen matkailutoimijat tekivät monipuolista yhteistyötä.

Hankkeen aikana luotiin asiakaslähtöinen matkailuneuvontakonsepti Etelä-Suomen alueelle ja käynnistettiin matkailupäättäjien verkosto, Etelä-Suomen Tourism Roundtable.

Hankkeessa etsittiin lisäksi ratkaisuja matkailutuotteiden myyntiin verkossa. Tiedot, tulokset ja hyvät kokemukset välitettiin alueen matkailuyrittäjille erilaisissa koulutuksissa. Myös matkailuneuvonnan chat-palvelua pilotoitiin hyvin tuloksin.

Hankkeessa mukana ollut Länsi-Uudenmaan matkailukoordinaattori vei eteenpäin Länsi-Uudenmaan Lumo Matkailu Oy:n toimintaa ja alueen yhteistä matkailustrategiaa. Lisäksi hanke tuotti matkailuun liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä sekä matkailutoimijoiden että TEMin tueksi.

TouNet-hankkeessa oli neljä osatoteuttajaa: Uudenmaan liitto, Haaga-Helia AMK, Lahti Region Oy ja Turku Touring. Uudenmaan liitto vastasi hankkeen koordinoinnista ja hallinnoi Tourism Network (TINNO) -osahanketta. Aikaisemmin hallinnoijana toimi myös Culminatum Innovation Oy Ltd.