VEDET – yhteistyötä Etelä-Suomen vesien parhaaksi

Maailman puhtain vesi on meilläVesien suojelussa puhaltavat uudet tuulet. Enää vesiä ei tarkastella yksittäisinä vesistöinä tai pinta- ja pohjavesinä erikseen vaan huomio kiinnittyy valuma-alueiden kokonaisuuksiin.

Tämän vuoksi Etelä-Suomen VEDET-hankettakin tehtiin koko valuma-alueella Uudenmaan, Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien sekä Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskusten yhteistyönä.

VEDET-hankkeen avulla haimme vauhtia vesiensuojeluun ja eri tahojen yhteistoimintaan. Työn kohteeksi valittiin kolme aihepiiriä

  • haja-asutusalueen jätevesihuolto
  • hulevesien hallinnan kehittäminen
  • pohjavesien suojelu.

Vedet-hankkeen logoHanke käynnistyi työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella maaliskuussa 2013 ja se kesti vuoteen 2016. Hanke siirtyi vuoden 2015 alusta Uudenmaan liitolta Hämeen liiton koordinoitavaksi.

Jätevesihuolto tärkeää ympäristölle ja asukkaille

Jätevesiratkaisuja on erilaisia eri tarpeisiin. Oikeita valintoja tukemaan tarvitaan jätevesineuvontaa. Tähän kannustimme VEDET-hankkeessa.

Tuimme neuvontaan kehitettyjä hyviä yhteistyön ja toiminnan malleja. Mukana oli myös yritystoiminnan edistämisen näkökulma: haja-asutuksen jätevesihankkeet voivat jatkossa tarjota työtä ja toimeentuloa vesihuoltoalan suunnittelun ja urakoinnin yrityksille maaseudulla.

Hulevesien hallinnan vastuu siirtymässä kunnille

Hulevesien hallinta on noussut laajaan tietoisuuteen rankkasateiden aiheuttamien taajamatulvien kautta. Esimerkiksi näiden vahinkojen ehkäiseminen vaatii uudenlaista otetta maankäytön suunnittelussa ja teknisissä ratkaisuissa.

Ratkaisuja vauhdittavat uudet velvoitteet, kun hulevesien hallinnan kokonaisvastuu on siirtymässä vesihuoltolaitoksilta kunnille.

Hulevesirakenteet tarjoavat myös paljon mahdollisuuksia kehittää uudenlaista ympäristöestetiikkaa rakennettuun ympäristöön. VEDET-hankkeen tavoitteena oli synnyttää sekä kansallista että kansainvälistä yhteistyötä hulevesien hallinnan hankkeisiin.

Pohjavedet – Suomen kansallisaarre

Pohjavedet ovat Suomen todellinen kansallisaarre. Asia on tunnettu pitkään, mutta tietoisuus pohjavesien suojelun tarpeista ja mahdollisuuksista ei ole levinnyt riittävää vauhtia.

Pohjavesien suojelussa erityisesti Salpausselkävyöhykkeellä tarvitaan uutta, entistä tarkempaa tietoa pohjavesimuodostumien rakenteista tehokkaiden suojelutoimien pohjaksi.

Tarkemman tiedon avulla eri toimijat pystyvät vaikuttamaan omilla toimillaan pohjavesien tilaan ja tulevaisuuteen. Pohjavesiasioissa, kuten yleensäkin vesiensuojelussa, yhteistyö on ainoa tie kestäviin tuloksiin.