VEDET pohjusti yhteistyötä Etelä-Suomen vesien parhaaksi

Maailman puhtain vesi on meilläEtelä-Suomen VEDET -hanke tarkasteli laajan valuma-alueen vesiensuojelua. Samalla haettiin vauhtia eri tahojen yhteistoimintaan. Hankkeen takana olivat Uudenmaan, Hämeen ja Päijät-Hämeen liitot sekä Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskukset.

Työn kohteena oli kolme aihepiiriä:

  • haja-asutusalueen jätevesihuolto
  • hulevesien hallinnan kehittäminen
  • pohjavesien suojelu.


Vedet-hankkeen logo
VEDET-hanke käynnistyi työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella maaliskuussa 2013. Se käynnistyi Uudenmaan liiton koordinoimana, mutta siirtyi vuoden 2015 alusta Hämeen liiton vastuulle ja jatkui nimellä REKI.

REKI-hanke, ”Resurssitehokkaan kiviaineshuollon ja pohjavesien suojelun avoin kehittämisympäristö laajalle metropolialueelle 2015–2016”, sai rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Lue lisää:

> REKI-hankkeen loppuraportti