Yhdessä koulutustakuuseen – Oppilaitoksille välineitä nuorten ohjaukseen

nuoret puistossa. Kuva Tuula Palaste

Kaksivuotinen hanke selvitti, miten Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjät toteuttivat nuorten koulutustakuuta. Hanke loi toimijoiden tarpeisiin sopeutuvan mallin, jonka avulla koulutustakuuta maakunnassa toteutetaan.

Mallissa on suosituksia toimijoiden yhteistyöhön sekä työkaluja nuoria ohjaaville ammattilaisille. Se huomioi joustavasti myös maakunnan eri alueiden tarpeet. Oppilaitosten ohjaajille on järjestetty seutukohtaiset koulutukset, joissa on perehdytty mallin soveltamiseen.

Mukana Uudenmaan liiton koordinoimassa hankkeessa oli kaksikymmentä toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Hanke toteutettiin ESR-rahoituksella vuosien 2015–2017 aikana.

Vuodesta 2013 voimassa ollut koulutustakuu on osa laajempaa nuorisotakuuta. Se pyrkii takaamaan jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle nuorelle koulutuspaikan.

Hankkeen tuloksena on julkaistu käsikirja, joka toimii työvälineenä nuorten ohjauksen parissa työskenteleville.

Tutustu käsikirjaan: 


Yhdessä koulutustakuuseen -hanke toteutti Uusimaa-ohjelmaa edistämällä nuorten pääsyä ammatilliseen koulutukseen.

Uusimaa-ohjelma linjaa maakunnan pitkän tähtäimen kehitystyötä. Sen tavoitteena on mm. parantaa nuorten työllisyyttä ja osallisuutta turvaamalla toisen asteen koulutus kaikille maakunnan nuorille.