PASSAGE – Vähähiilinen talous merten salmialueilla

Passage

PASSAGE-hanke (Public AuthoritieS Supporting low-cArbon Growth in European maritime border regions) edistää vähähiilistä taloutta eurooppalaisilla salmialueilla. Suomenlahtea edustavat hankkeessa Uudenmaan liitto ja Harjun kuntien liitto Virosta.

Merten salmialueet ovat keskeisiä liikenteen solmukohtia, ja vaikuttavat siksi erityisen paljon hiilipäästöihin. Ne ovat tärkeä kehityskohde  hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeessa keskitytään kolmeen vähähiilisyysteemaan:

  • liikenne
  • ympäristö ja alueiden houkuttelevuus
  • yrittäjyys ja sosiaaliset innovaatiot.

Tavoitteisiin pääsemiseksi laaditaan rajat ylittävä toimintasuunnitelma  tärkeimpien sidosryhmien kanssa hankkeen ensimmäisessä vaihessa. Hankkeen aikana salmialueet oppivat toistensa hyviä käytäntöjä, joista parhaat siirretään myös alueelliselle tasolle. Lisäksi vähähiilisyyttä edistetään myös vaikuttamalla eri EU-ohjelmien painotuksiin.

Nelivuotinen hanke toteutetaan vuosina 2016–2020. Kaksi viimeistä vuotta käytetään tulosten huolelliseen jalkauttamiseen, jossa syvennetään Uudenmaan ja Harjun yhteistyötä vähähiilisyyden edistämiseksi sekä viedään eteenpäin hankkeessa muodostettuja politiikkasuosituksia salmialueiden erityispiirteiden huomioimiseksi.

Hankkeessa on mukana viisi salmialuetta ja yksitoista kumppania. Suomen ja Viron lisäksi partnereita on Tanskasta, Isosta-Britanniasta, Ranskasta, Italiasta, Kreikasta ja Albaniasta. Pääpartnerina toimii ranskalainen Pas-de-Calais County Council.

Hanke saa rahoitusta EU:n Interreg Europe -ohjelmasta, ja sen kokonaisbudjetti on 1,9 miljoonaa euroa.