Plan4Blue – Tukea merialueiden kestävälle kasvulle

Suomenlinna, kuva Kosti Keistinen


Uudenmaan liitto on partnerina merialuesuunnittelua tukevassa Plan4Blue-hankkeessa (Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies).

Hanke tukee Suomen ja Viron merialuesuunnitteluprosesseja, kehittää merialuesuunnittelun menetelmiä ja osaamista sekä edistää rajat ylittävää yhteistyötä. Tavoitteena on tukea Suomenlahden ja Saaristomeren alueen kestävää sinistä kasvua ja löytää tasapaino taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöllisten tavoitteiden välillä.

Plan4Bluessa tuotetaan skenaarioita meri- ja rannikkoalueen sinisestä kasvusta ja tehdään analyysit niiden mahdollisuuksista ja riskeistä. Skenaarioiden toteutusmahdollisuuksia ja -malleja tarkastellaan merialuesuunnittelun ja kaavoituksen näkökulmasta. Samalla pyritään löytämään kehys merialuesuunnitteluyhteistyölle Suomessa ja Virossa.

Hanke saa rahoitusta EU:n Interreg Central Baltic -ohjelmasta ja sen kokonaisbudjetti on noin kaksi miljoonaa euroa. Uudenmaan liiton budjetti hankkeelle on 168 000 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016–31.12.2019.

Suomalais-virolaista yhteistyötä

Plan4Bluen pääpartnerina toimii Suomen ympäristökeskus. Suomesta ovat mukana varsinaisina partnereina Uudenmaan liiton lisäksi Varsinais-Suomen liitto sekä Turun yliopisto ja Virosta Tarton yliopisto sekä Baltic Environment Forum Estonia.

Muita partnereita ovat Viron valtionvarainministeriö sekä Lääne-Virun, Harjun ja Ida-Virun maakunnat. Lisäksi hankkeessa tehdään laajasti yhteistyötä merialuesuunnitteluun liittyvien sidosryhmien kanssa.