Scandria®2Act-hanke edistää Itämeren alueen vähäpäästöistä liikennettä

rahtilaiva. Kuva Tuula PalasteScandria®2Act on Skandinaviasta Välimerelle ulottuvan TEN-T-ydinverkkokäytävän kehittämishanke, joka keskittyy Itämeren alueelle. Kolmevuotisen hankkeen teemoja ovat vähäpäästöiset liikennepolttoaineet sekä rahti- ja matkustajaliikenteen edellytysten parantaminen.

Tavoitteena on myös edistää strategisen ja operatiivisen tason toimia energiatehokkaiden kuljetusratkaisujen kehittämiseksi.  

Hankkeen pääpartneri on saksalainen Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg. Uudenmaan liitto toimii partnerina ja osallistuu ydinverkkokäytävän hallinnointia koskevaan osuuteen. Kaikkiaan mukana on yhdeksäntoista partneria Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Saksasta ja Tanskasta.

Hankkeen päärahoituslähde on Itämeren alueen Interreg-ohjelma. Scandria®2Act-hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä NSB CoRe -hankkeen kanssa, jossa Uudenmaan liitto on pääpartneri.

Työpajat Uudenmaan liiton vastuulla

Uudenmaan liitto oli järjestämässä vuoden 2016 lopulla ja vuoden 2017 alussa viittä hankkeen alueellista työpajaa. Työpajoissa käsiteltiin liikennekäytävien kehittämispolkuja. Jatkossa liiton työ painottuu EU-rahoitusta saaneiden Itämeren liikennehankkeen yhteistyöhön.

Työpajojen pohja-aineistona olivat maakuntakaavoitusta varten tehdyt logistiikkaselvitykset sekä aluetaloudellinen vertailuselvitys henkilöliikenteen käytävistä ja pitkämatkaisesta pendelöinnistä. Lisäksi Turun kaupungin kanssa toteutettavassa osuudessa käytettiin aineistona Tunnin juna -yhteydestä tehtyjä selvityksiä.