Älykäs erikoistuminen

Smart-up BSR -hanke tukee älykkään erikoistumisen strategioiden toimeenpanoa 

Smart-up BSR (Improving smart specialisation implementation through orchestrating innovation hubs) -hanke parantaa älykkään erikoistumisen strategioiden alueellista toimeenpanoa ja lisää alueiden välistä yhteistyötä. Alueet yhdeksästä maasta arvioivat älykään erikoistumisen strategioitaan ja päivittävät niiden toimeenpanosuunnitelman. Toteuttamistapana ovat vertaisoppiminen, innovaatioleirit ja pilotointi.
 
Työssä hyödynnetään EU:n yhteisen tutkimuskeskuksen JRC:n ja Euroopan alueiden komitean asiantuntemusta älykkäästä erikoistumisesta. Lisäksi hankkeessa kehitetään erilaisia osallistumisen ja yhteistyön menetelmiä sekä valmistellaan alueiden välisiä pilotteja.

Pilotit liittyvät neljään teemaan:
• aktiivinen ikääntyminen (active healthy ageing)
• älykäs kaupunkti (smart city)
• ilmaston muutos (climate change)
• kierto- ja jakamistalous (circular and sharing economy)
 
Hankkeen pääpartneri on Aalto yliopisto ja Suomesta mukana Uudenmaan liiton lisäksi on Cursor Oy. Muut partnerit ovat Virosta, Latviasta, Liettuasta, Saksasta, Tanskasta, Ruotista, Puolasta ja Venäjältä.
 
Uudenmaan vastuuteemoina hankkeessa ovat älykkääseen erikoistumiseen liittyvät SWOT-analyysit ja skenaariot, aktiivinen ikääntyminen -yhteistyöpilotin suunnittelu sekä loppukonferenssin järjestäminen.
 
Hanke saa rahoitusta EU:n Interreg Baltic Sea Region ohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,4 miljoonaa euroa, ja se toteutetaan vuosina 2017–2020.