Uudellamaalla on toimiva resepti!


Maakuntaohjelma kuvastaa yhteistä tahtoamme tulevaisuuden suunnasta. Tulevaisuudesta, jonka sinä teet yhdessä muiden kanssa.

Uusimaa-ohjelma 2.0 sisältää maakunnan pitkän aikavälin vision sekä painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet lähivuosien kehittämistyölle. Se toimii myös pohjana uudistuvan maakunnan strategia- ja visiotyössä.

Ohjelman on laatinut Uudenmaan liitto yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen, alueen kuntien, yritysten, koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä järjestöjen kanssa. Ohjelma on ollut voimassa vuoden 2018 alusta lähtien.

> Tutustu Uusimaa-ohjelmaan (pdf, 8 MB)

> Ympäristöselostus (pdf)


Visio 2050: Helsinki Region – Cool & the most Vibrant region in Europe

Tulevaisuuden Uusimaa haluaa olla Euroopan viilein ja virkein alue vuonna 2050. Virkeys tarkoittaa, että olemme aktiivisia edelläkävijöitä, joilta löytyy yrittäjähenkeä, eloisaa kaupunkikulttuuria ja ytyä teknologisiin innovaatioihin.  Viileys taas merkitsee ilmastoviisautta ja positiivista ilmapiiriä, joka houkuttaa alueelle yhä useampia matkailijoita.

Heittomerkki
Tulevaisuuden Uudellamaalla ihmiset ovat osaavia ja hyvinvoivia, bisnes menestyy vastuullisesti ja maakunta on ilmastoviisas sekä monimuotoinen ympäristöltään.


Visiota kohti kuljetaan stategisten painopisteiden ja niitä kohti vievien tavoitteiden kautta. Teemme valintoja, joiden ansiosta ihmiset ovat osaavia ja hyvinvoivia, bisnes menestyy vastuullisesti ja maakunta on ilmastoviisas sekä monimuotoinen ympäristöltään.

Strategiset painopisteet ja tavoitteet ovat:

Visio, painopisteet, tavoitteet 1.12.2017Kuva suurenee klikkaamalla

Toteutumista seurataan vuosittain

Uusimaa-ohjelman toteutumista seurataan vuosittain päivitettävällä toimeenpanosuunnitelmalla (TOPSU). Suunnitelman avulla kohdennetaan maakunnalle osoitettuja rakennerahastovaroja sekä kansallista rahoitusta.

Suunnitelma tehdään yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Siinä kuvataan kahden seuraavan vuoden keskeiset alueelliset hankkeet, edunvalvontatoimet ja suunnitelmat. Maakunnan yhteistyöryhmä on hyväksynyt toimeenpanosuunnitelman vuodelle 2018.

Älykäs erikoistuminen kuuluu pakettiin

Maakuntaohjelma sisältää myös Uudenmaan älykkään erikoistumisen painopisteet ja keskeiset toimenpiteet. Kun rahoitusta keskitetään huippuosaamiseemme, voidaan maakunnan kilpailukykyä parantaa merkittävästi.

Älykkään erikoistumisen strategia kytkeytyy kiinteästi Eurooppa 2020 -strategiaan sekä sitä tukeviin politiikka- ja rahoitusinstrumentteihin. Muun muassa EU:n rakennerahasto-ohjelmien hyväksymisen edellytyksenä ovat alueelliset älykkään erikoistumisen strategiat (RIS3). Älykkään erikoistumisen painoarvo kasvaa merkittävästi EU-varojen jaossa tulevina vuosina.