Uusimaa aikaisti rajusti hiilineutraaliustavoitettaan


Uusimaa on ottanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Maakuntavaltuusto hyväksyi tavoitteen 5.12.2017 kokouksessaan osana Uusimaa-ohjelmaa, joka on Uudenmaan maakuntaohjelma vuosille 2018–2021. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti aikaistaa hiilineutraaliustavoitetta 15 vuodella lähettäessään ohjelman valtuustokäsittelyyn.

Monet Uudenmaan kunnista ovat aikaistaneet omia tavoitteitaan hiilineutraaliudesta. Hanko, Inkoo, Raasepori, Siuntio, Hyvinkää, Lohja ja Porvoo sekä Vantaa ja Helsinki ovat asettaneet tavoitteensa vuoteen 2035. Sen sijaan Espoo tähtää hiilineutraaliuteen jo vuonna 2030. Kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kaikilta uusmaalaisilta mittavia toimia.

Uudellamaalla on uusi resepti!

Uusimaa-ohjelma 2.0 sisältää maakunnan pitkän aikavälin vision sekä painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet tulevalle ohjelmakaudelle. Se on myös toiminut pohjana vuonna 2020 aloittavan maakunnan strategia- ja visiotyössä.

Maakuntaohjelma kuvastaa yhteistä tahtoamme tulevaisuuden suunnasta. Tulevaisuudesta, jonka sinä teet yhdessä muiden kanssa. Uusimaa-ohjelma 2.0 tuli voimaan vuoden 2018 alussa.

> Tutustu Uusimaa-ohjelmaan (pdf, 8 MB)

> Ympäristöselostus (pdf)

Uusimaa-ohjelman on laatinut Uudenmaan liitto yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen, alueen kuntien, yritysten, koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä järjestöjen kanssa.

Visio 2050: Helsinki Region – Cool & the most Vibrant region in Europe

Tulevaisuuden Uusimaa haluaa olla Euroopan virkein ja viilein alue vuonna 2050. Uudenmaan virkeys kuvastuu aktiivisuutena, teknologisina innovaatioina ja edelläkävijyytenä, yrittäjähenkisyytenä sekä eloisana kaupunkikulttuurina. Alueen viileys näkyy ilmastoviisautena, matkailun kasvuna ja positiivisena ilmapiirinä.

Uutta visiota kohti kurotetaan kolmen strategisen painopisteen avulla. Teemme valintoja, joiden ansiosta ihmiset ovat osaavia ja hyvinvoivia, bisnes menestyy vastuullisesti ja maakunta on ilmastoviisas sekä monimuotoinen ympäristöltään.

Heittomerkki
Tulevaisuuden Uudellamaalla ihmiset ovat osaavia ja hyvinvoivia, bisnes menestyy vastuullisesti ja maakunta on ilmastoviisas sekä monimuotoinen ympäristöltään.


Kuljemme kohti strategisia painopisteitä asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden avulla. Uusimaa-ohjelma 2.0:n visio, strategiset painopisteet ja tavoitteet näyttävät tältä:

Visio, painopisteet, tavoitteet 1.12.2017Kuva suurenee klikkaamalla

Ohjelman toteutumista seurataan

Uusimaa-ohjelman toteutumista seurataan vuosittain päivitettävällä toimeenpanosuunnitelmalla (TOPSU), jolla kohdennetaan maakuntaan osoitettua rakennerahasto- ja kansallista rahoitusta. Suunnitelma tehdään yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Siinä kuvataan kahden seuraavan vuoden keskeiset alueelliset hankkeet, edunvalvontatoimet ja suunnitelmat. Maakunnan yhteistyöryhmä on hyväksynyt toimeenpanosuunnitelman vuodelle 2018.

Älykäs erikoistuminen osana ohjelmaa

Maakuntaohjelma sisältää myös Uudenmaan älykkään erikoistumisen painopisteet ja keskeiset toimenpiteet. Kun rahoitusta keskitetään huippuosaamiseen, voidaan maakunnan kilpailukykyä parantaa merkittävästi.

Älykkään erikoistumisen strategia kytkeytyy kiinteästi Eurooppa 2020 -strategiaan sekä sitä tukeviin politiikka- ja rahoitusinstrumentteihin. Muun muassa EU:n rakennerahasto-ohjelmien hyväksymisen edellytyksenä ovat alueelliset älykkään erikoistumisen strategiat (RIS3). Eurooppalaisesta näkökulmasta älykkään erikoistumisen painoarvo kasvaa merkittävästi EU-varojen jaossa tulevina vuosina.