Miten tavoitteet muutetaan toiminnaksi? Uusimaa-ohjelman toimeenpanosuunnitelma 2019-2020

Visio.

Uusimaa-ohjelma 2.0:n toimeenpanosuunnitelma esittelee keskeiset hankkeet, toimenpiteet ja suunnitelmat, joilla maakuntaa kehitetään vuosina 2019-2020.

Suunnitelma esittelee myös Uudenmaan tutkimus- ja innovaatiotyön vahvuusalueet sekä ottaa kantaa EU:n rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisten teemojen hankehakuihin.

Uusimaa panostaa hiilineutraaliuteen

Vuosina 2019-2020 rahoitusta suunnataan etenkin toimenpiteisiin, joilla Uudestamaasta saadaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Suunnitelmassa on nyt ensimmäistä kertaa mukana yksityiskohtainen luettelo kaikista hiilineutraaliuteen tähtäävistä hankkeista ja toimista.

Suunnitelmassa panostetaan suuriin hankekokonaisuuksiin, joilla on laajoja, näkyviä vaikutuksia. Yksittäisten hankkeiden sijaan halutaan synnyttää huomattavasti aiempaa suurempia kokonaisuuksia, joissa voidaan hyödyntää useampaa eri rahoituslähdettä ja skaalata hyötyjä.

> Tutustu toimeenpanosuunnitelmaan (pdf)

Mistä on kyse?

Pitkän aikavälin Uusimaa-ohjelma 2.0 ja sen vuosittainen toimeenpanosuunnitelma ovat työkaluja, joilla Uuttamaata kehittäville hankkeille ja muille toimenpiteille suunnataan rahoitusta – niin kotimaista kuin kansainvälistäkin.

Pitkän aikavälin tavoitteet muutetaan käytännön hankkeiksi ja toimenpiteiksi, jotka keskittyvät kolmeen strategiseen painopisteeseen:

•    hyvinvoiva ja osaava ihminen
•    menestyvä ja vastuullinen bisnes sekä
•    ilmastoviisas ja monimuotoinen maakunta

Toimeenpanosuunnitelma päivitetään joka vuosi. Uusi suunnitelma kootaan yhteistyössä Uudenmaan kuntien ja keskeisten toimijoiden kanssa, ja sen hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä MYR. Kokonaisuutta muokataan joustavasti pitkin vuotta maakunnan yhteistyöryhmän päätöksellä.