Uusimaa 5.0 – Jotakin parempaa

tulevaisuustarkastelu-etusivu

Vuoteen 2050 ulottuva tulevaisuustarkastelu "Uusimaa 5.0 – Jotakin parempaa" avaa näkymiä Uudenmaan mahdollisiin tulevaisuuksiin.

Uudenmaan toimijat ovat yhdessä hahmotelleet maakunnan toimintaympäristöä kuvaavia skenaarioita, jotka ulottuvat vuoteen 2050 asti. Niiden pohjalta syntynyt tulevaisuuskuva kertoo, millaisen maakunnan haluamme vuonna 2050 ja mitkä sen tärkeimmät kehittämisteemat ovat.

Tulevaisuustarkastelu on valmistunut vuoden 2016 lopussa. Sen pohjalta:

  • On laadittu Uusimaa-ohjelma, jossa määritellään maakunnan yhteinen tulevaisuuden visio, strategiset painopisteet, tavoitteet sekä toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Ohjelma on voimassa vuosina 2019-2021

> Tulevaisuustarkastelun tavoitteet ja esittely

> Tulevaisuustarkastelun tulokset


Tulevaisuustarkastelun kokonaisuus

Tulevaisuustarkastelun osat

Avaa kuva suuremmaksi klikkaamalla